Nyheter
Nye retningslinjer for tilskudd til lokalt dialogarbeid
(13.10.2015) - : Retningslinjene for å søke om tilskudd til lokalt dialogarbeid er justert, og endringene gjelder fra og med tilskuddsåret 2016.

...

Kongeparet inviterer STL til Gjestebud – et møte i tro og livssyn
(25.09.2015) - : Deres Majesteter Kongen og Dronningen inviterer medlemmer fra forskjellige tros- og livssynssamfunn til Gjestebud – et møte i tro og livssyn ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Stavanger 17. oktober: Konferanse mot ekstremisme for unge voksne
(04.09.2015): STL Stavanger inviterer til en annerledes konferanse om ekstremisme, i samarbeid med Kirkelig Dialogsenter Stavanger og Muslimsk fellesråd. ...

Oslo 31. oktober: Busstur til tre hellige rom
(13.10.2015): I forbindelse med Oslo World Music Festival arrangeres det busstur til tre av byens «hellige rom»: Gamle Aker Kirke, Islamic Cultural Centre ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter