Nyheter
Flerreligiøs høytidskalender 2017
(17.03.2017) - : STL har på nytt laget en flerreligiøs høytidskalender. Kalenderen for 2017 viser noen av de viktigste høytidsdagene for 10 trossamfunn i ...

Ny administrasjonskonsulent i STL
(07.12.2016) - : Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har ansatt Irene Incerti-Théry som administrasjonskonsulent fra 1. desember 2016. Hun ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Fri på religiøse høytidsdager - ingen likestilling i sikte
(17.03.2017): «Mens den «offentlige» kristne kalenderen har åtte lovfestede helligdager med fri fra jobb, må minoritetsreligionene nøye seg med to» ...

Frihet under press
(05.02.2017): Hadja Tadjik (Ap) har sagt at partiet kommer til å gå inn for at offentlig tilskudd kobles mot likestilling i menigheters «styrende ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter