Nyheter
Anne Sender blir ny sekretariatsleder i STL
(18.09.2014) - : Forfatter og årets Fritt Ord-vinner Anne Sender tar over som sekretariatsleder i STL fra 1. oktober. Stillingen er et åremål på fire ...

Religions- og livssynsledere står sammen for klimavennlig politikk
(12.09.2014) - : – Som ledere og representanter for ulike religioner og livssyn i Norge begrunner vi vårt engasjement for naturen, miljøet og våre barns ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Drammen Sacred Music Festival 13.-21. september
(09.09.2014): Drammen Sacred Music Festival, som i år arrangeres for femte gang, finner sted fra lørdag 13.-søndag 21. september. Både utstillinger, ...

Åpent seminar om kristensionisme 8. september
(05.09.2014): Mandag 8. september arrangeres seminaret «Kristensionisme – et hinder for fred?».

Seminaret er i regi av Norges Kristne Råd, ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter