Nyheter
Interreligiøs tro og håp i Lima
(12.12.2014) - : FNs årlige klimaforhandlinger finner sted i Lima, Peru 1.-12. desember. Einar Tjelle i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, og ...

Prosjekt for ungdom om forebygging av religiøs ekstremisme
(09.12.2014) - : I januar begynner prosjektet «Aksjon: Ekstremisme! – La oss snakke». Prosjektet er rettet mot ungdom, og har til hensikt å forebygge ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Oslo: Etterlyser unge «dialog-utøvere» til prosjekt om forebygging av ekstremisme
(09.12.2014): UngDialog inviterer unge/unge-voksne til å delta i prosjektet «Aksjon: Ekstremisme! – La oss snakke». Prosjektet er del av ...

Oslo 13. desember: Musikk og spiritualitet i sikhenes Gurdwara
(05.12.2014): Lørdag 13. desember inviterer sikhenes ungdomsorganisasjon Unge Sikher (UNS) til en musikalsk og spirituell begivenhet. De internasjonale ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter