Nyheter
STL ønsker enda tydeligere skille mellom stat og kirke
(10.11.2014) - : Likebehandling av tros- og livssynssamfunn er STLs politiske hjertesak. Derfor mener STL at kirken bør bli mer selvstendig fra staten, og ha ...

Søke støtte til dialogprosjekt? Husk fristen 1. desember!
(28.10.2014) - : STL minner om at midler til lokalt tros- og livssynssamarbeid lyses ut, med søknadsfrist 1. desember 2014.

Samarbeidsrådet ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Oslo 19. november: Frokostseminar om KRLE-faget
(17.11.2014): Human-Etisk Forbund (HEF) inviterer til frokostmøte om de foreslåtte endringene i skolens KRLE-fag.

Professor i ...

Stavanger 13. november: Barnas plass i tros- og livssynssamfunn
(07.11.2014):

Torsdag 13. november kl. 18 inviterer STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter Stavanger til åpen dialogkveld. Tema er barnas plass i ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter