Nyheter
STL om ytringsfrihet og respekt for andres tro og livssyn
(20.01.2015) - : Religionsdialog er nødvendig, og respekt for andres livssyn skal ligge til grunn for dialogen. Samtidig må vi tåle «ytringer som skriker», ...

STL fordømmer terrorhandlingen i Frankrike
(09.01.2015) - : Samarbeidsrådet gir følgende uttalelse om angrepet på det franske ukebladet Charlie Hebdo onsdag 7. januar, hvor 12 mennesker ble drept: ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Meld deg på STLs Gjestebud med professor Tariq Ramadan 9. april!
(21.01.2015): STL inviterer til dagskonferanse med Tariq Ramadan, professor i islamstudier ved Universitetet i Oxford, torsdag 9. april kl. 09-15 på ...

Oslo 4. februar: Stiftelsesmøte for UngDialogs lokallag
(20.01.2015): UngDialog, som er en organisasjon for tros- og livssynsengasjerte unge, etablerer sitt første lokallag i Oslo, og inviterer til ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter