Nyheter
Det er ikke religionene som er trusselen
(23.04.2016) - : Når vi i dag ser at velferdsstaten er under press, er det andre faktorer enn de religiøse som spiller inn. Religionene truer ikke verdens ...

- Vi må dyrke uenighetsfellesskapet
(06.04.2016) - : Borgerne i vårt multikulturelle Norge må behandles likeverdig fra vugge til grav, uavhengig av hva de tror på. Vi må kvittes oss med ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Presentations from the conference "Religion and Development: Dialogue on Gender, Rights, and Sensitive Issues"
(21.06.2016):

On 20th May 2016 Norad, UNFPA and Norwegian faith-based actors arranged the conference "Religion and Development: Dialogue on ...

Seminar 16.-18. august: Religions- og livssynsdialog i Norge
(15.06.2016): Det er i år 25 år siden den organiserte religions- og livssynsdialogen i Norge begynte, der representanter for de fleste tros- og ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter