Nyheter
Gjestebud 30.-31. mai: Trosfrihet under press og Politikk for mangfold
(02.05.2016) - : STL fyller 20 år, og det markerer vi med to-dagers Gjestebud! Den indisk-engelske forfatteren Kenan Malik bidrar sammen med en rekke norske ...

Det er ikke religionene som er trusselen
(23.04.2016) - : Når vi i dag ser at velferdsstaten er under press, er det andre faktorer enn de religiøse som spiller inn. Religionene truer ikke verdens ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Kristiansand 20.-21. mai: Sacra Art Festival
(03.05.2016): Forum for Tro og Livssyn Kristiansand (FTL) inviterer til festivalen Sacra Art 20. og 21. mai.

Fredag 20. mai kl. 19.00 ...

Lyst til å bli kjent med andre unge i tros- og livssynssamfunn?
(10.02.2016): UngDialog inviterer hver måned til tros- og livssynsvandring i Oslo og omegn. Man besøker da unge og unge voksne i tros- og livssynssamfunn, ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter