Nyheter
Bli med på Gjestebud med filosof Charles Taylor
(22.04.2014) - : Samarbeidsrådet inviterer til dagskonferanse om tro, sekularitet og livssynspolitikk: Hvordan bør staten forholde seg til religion? Hvordan ...

Stort tros- og livssynsengasjement for NRK-prosjekt
(10.04.2014) - : I forbindelse med grunnlovsjubileet lanserer NRK prosjektet «Drømmer for Norge». Prosjektet går ut på at mennesker i alle aldre og med ulik ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Bli med på Turbandagen 12. april!
(10.04.2014): Førstkommende lørdag arrangeres Den Norske turbandagen på Rådhusplassen. Alle oppmøtte kan få prøve en turban og få den med hjem – med ...

Nytt Arbeidsutvalg i STL
(26.02.2014): Tirsdag 25. februar ble det avholdt årsmøte i STL, hvor det ble valgt inn nye representanter til Arbeidsutvalget (AU).

...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter