Nyheter
Ny rådsleder i STL
(20.04.2017) - :

Britt Strandlie Thoresen ble valgt som leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) for perioden 2017-2019, på ...

Seminar: Konspirasjoner med guds hjelp?
(11.04.2017) - :

Konspirasjoner med guds hjelp? STL tar opp spørsmålet under UiO-festivalen 2017.

Har religiøse ledere overtatt ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
STLs arrangement under UiO-festivalen 2017
(26.05.2017): Den 13. mai arrangerte STL seminaret «Konspirasjoner med guds hjelp?» under UiO-festivalen 2017. Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen åpnet ...

Tilskudd til lokale dialogtiltak - resterende midler
(12.05.2017):

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) lyser ut resterende midler til lokale dialogtiltak med søknadsfrist 30. mai. ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter