Nyheter
Imam overrakte kake til kulturministeren og markerte at alle må behandles som førsterangs borgere
(05.02.2016) - : Integrering, likebehandling og en helhetlig tros- og livssynspolitikk var temaer for STLs årlige møte med kulturministeren torsdag. STL vil ...

Nytt fra STL: 20-årsjubileum, tros- og livssynsinformasjon til flyktninger og ny arbeidende styreleder
(01.02.2016) - : I år fyller STL 20 år, og det skal markeres!

30. og 31. mai er det duket for to-dagers Gjestebud på Litteraturhuset i Oslo med ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Lyst til å bli kjent med andre unge i tros- og livssynssamfunn?
(10.02.2016): UngDialog inviterer hver måned til tros- og livssynsvandring i Oslo og omegn. Man besøker da unge og unge voksne i tros- og livssynssamfunn, ...

Stavanger 18. februar: Armageddon - om ISIL og endetidsforventninger i ulike religiøse tradisjoner
(08.02.2016): Torsdag 18. februar kl. 18-21 inviterer STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter til dialogseminaret «ARMAGEDDON - om ISIL og ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter