Nyheter
Katolikk blir leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
(27.02.2015) - : Ingrid Rosendorf Joys i Oslo katolske bispedømme ble valgt til ny leder av STL under årsmøtet torsdag 26. februar. Hun overtar ledervervet ...

Gir ut informasjonsfilm: Alle som mottar helsetjenester skal kunne utøve sin tro eller livssyn
(23.02.2015) - : Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn – alene og i fellesskap med andre. Dette ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Kristiansand 3. mars: Tigging – angår det meg?
(02.03.2015): Angår tigging meg? Og hvordan påvirker religion og livssyn hva vi tenker om tigging?

Dette er tema for Forum for Tro og Livssyn ...

Stillingsutlysning
(25.02.2015): Styret i Bergesens Almennyttige Stiftelse ga i 2014 Bergesensprisen til Faten Mahdi Al-Hussaini for at hun hadde gitt motstanden mot den ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter