Nyheter
Det er ikke religionene som er trusselen
(23.04.2016) - : Når vi i dag ser at velferdsstaten er under press, er det andre faktorer enn de religiøse som spiller inn. Religionene truer ikke verdens ...

- Vi må dyrke uenighetsfellesskapet
(06.04.2016) - : Borgerne i vårt multikulturelle Norge må behandles likeverdig fra vugge til grav, uavhengig av hva de tror på. Vi må kvittes oss med ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Lyst til å bli kjent med andre unge i tros- og livssynssamfunn?
(10.02.2016): UngDialog inviterer hver måned til tros- og livssynsvandring i Oslo og omegn. Man besøker da unge og unge voksne i tros- og livssynssamfunn, ...

Hvordan får man representanter for ulike religioner og livssyn til å bli enige? Hør STL-lederen svare
(29.02.2016): Hva skal man med Gud? Kan muslimer gå i bursdag? Og hvordan får man representanter for ulike religioner og livssyn til å bli enige om ting? ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter