Nyheter
Debatt 14. august: Hvordan bekjemper tros- og livssynssamfunnene ekstremisme?
(29.06.2015) - : STL og Bergesenstiftelsen inviterer til debatt under Arendalsuka 2015: Hva kan tros- og livssynssamfunnene selv bidra med i kampen mot ...

Konferanse: Ekstremisme i klasserommet – hva kan skolen gjøre?
(22.06.2015) - : Hvordan bør skolen møte ekstremistiske holdninger blant elever? Hva kan læreren gjøre?

Dette er tema for konferansen ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Trondheim 27. juli: Flerreligiøs vandring og seminar med Kulturministeren
(29.06.2015): Kulturminister Thorhild Widvey inviterer forbindelse med Olavfestdagene 2015 til en flerreligiøs pilegrimsvandring. Religiøse ledere, ...

Trondheim 28.-29. juli: Dialog- og kunstverksted for ungdom (12-15 år)
(29.06.2015): I forbindelse med Olavsfestdagene 2015 inviteres ungdom i alderen 12-15 år til to spennende dager med dialog rundt aktuelle tema for ungdom, ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter