Nyheter
Halvårlignyhetsbrev 2017
(12.06.2017) - :

STL har hatt et spennende halvår. Vi har fått ny styreleder, gitt ut flere nye publikasjoner og er godt i gang med våre ...

Ny rådsleder i STL
(20.04.2017) - :

Britt Strandlie Thoresen ble valgt som leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) for perioden 2017-2019, på ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
STLs årlige møte med Kulturministeren 2017
(12.06.2017):

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sitt årlige møte med Kulturministeren ble avhold 29. mai 2017. ...

Kristensamfunnet 90 år
(09.06.2017):

I 2017 feirer Kristensamfunnet 90 år i Norge. Les prest i Kristensamfunnet, Kristine Høiland, sin artikkel. Hun skriver: "Vi ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter