Nyheter
Oslo 25. april: Seminar om ekstremisme
(28.03.2015) - : I bekjempelsen av voldelig ekstremisme må vi fremme kunnskap og utdanning, og søke løsninger i fellesskap.

Med dette som ...

Liv Mørland fikk STLs Dialogpris
(10.04.2015) - : Forfatter Liv Mørland har jobbet med dialog og konflikthåndtering hele sitt voksne liv. 9. april mottok hun Dialogprisen som hvert år deles ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Kristiansand 6. mai: Sacra Art Fredsmesse til ettertanke og refleksjon
(24.04.2015): Onsdag 6. mai kl. 19.15 inviterer Forum for Tro og Livssyn Kristiansand til fredsmesse.

Representanter for ulike tros- og ...

Oslo 24. april: Norsk og muslim – er det mulig?
(21.04.2015): Er det mulig å være norsk og muslim? Hvilke utfordringer møter unge norskmuslimer i dag, på bakgrunn av sin identitet og verdier? Hvordan ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter