Nyheter
IRN melder seg ut av STL
(06.04.2018) - :

Islamsk Råd Norge (IRN) meddelte i går at de melder seg ut av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). STL tar ...

Innlegg fagseminar "En livssynslov til besvær?"
(08.03.2018) - :

Fikk du ikke med deg fagseminaret «En livssynslov til besvær: Lar særstilling og likebehandling seg kombinere?». Eller vil du ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Meldingen burde fått tid til å modnes
(22.03.2018):

STL med sine 16 medlemmer fra hele bredden av tros- og livssyn i Norge må bare gjenta at vi mener meldingen burde kommet først - ...

Chaplaincy på norsk 2018
(06.02.2018):

"Chaplaincy på norsk"-konferansen ble arrangert på nytt 1. februar 2018, som en oppfølging av konferansen i 2016: ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter