Nyheter
Konferanse for unge i tros- og livssynssamfunn 18.-19. september
(25.08.2015) - : STL inviterer unge fra 16-30 år i tros- og livssynssamfunn til konferanse i Oslo 18.-19. september. Konferansen vil gi deltakerne innblikk i ...

Konferanse 2. september: Ekstremisme i klasserommet – hva kan skolen gjøre?
(22.06.2015) - : Hvordan bør skolen møte ekstremistiske holdninger blant elever? Hva kan læreren gjøre?

Dette er tema for konferansen ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Oslo 1. september: Religion som hinder eller mulighet i kampen mot kjønnsbasert vold?
(18.08.2015): Hvilket ansvar – og hvilke muligheter – har religiøse aktører i kampen mot kjønnsbasert vold?

Kjønnsbasert vold er et av de ...

Trondheim 26. august: Livssyn i den offentlige skolen
(10.08.2015): Onsdag 26. august kl. 18 er det duket for politisk debatt om livssyn i den offentlige skolen.

Innledere er representant for ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter