Nyheter
Seminar om ekstremismens gamle ansikter og nye løsninger
(28.03.2015) - : I bekjempelsen av voldelig ekstremisme må vi fremme kunnskap og utdanning, og søke løsninger i fellesskap.

Med dette som ...

Liv Mørland fikk STLs Dialogpris
(10.04.2015) - : Forfatter Liv Mørland har jobbet med dialog og konflikthåndtering hele sitt voksne liv. 9. april mottok hun Dialogprisen som hvert år deles ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Master projects on religion and diversity
(11.05.2015): Two MA projects on religion and diversity have been announced by The Peace Research Institute Oslo (PRIO).

The projects are ...

Oppstart av nytt kurs for utenlandske religiøse ledere høsten 2015
(28.04.2015): Hva vil det si å være religiøs leder i et samfunn med mange trosretninger? Hvordan finner vi den gode balansen mellom tradisjon og ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter