Nyheter
Ny rådsleder i STL
(20.04.2017) - :

Britt Strandlie Thoresen ble valgt som leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) for perioden 2017-2019, på ...

Seminar: Konspirasjoner med guds hjelp?
(11.04.2017) - :

Konspirasjoner med guds hjelp? STL tar opp spørsmålet under UiO-festivalen 2017.

Har religiøse ledere overtatt ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Rapport: Å leve med tro og livssyn i Norge
(06.04.2017): 5. april 2017 lanserte STL rapporten: "Å leve med tro og livssyn i Norge - En guide for mennesker som arbeidet med flyktninger og ...

Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge
(27.03.2017):

"Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge"

"Chaplaincy på norsk – om tros- og ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter