Nyheter
STLs Gjestebud 2017
(11.09.2017) - :

Velkommen til STLs årlige Gjestebud 9. oktober:

500 years with a State-Church in Norway is coming to an end. The ...

Ledig stilling i STL: Utvikling av undervisningsopplegg om religionsfrihet
(25.08.2017) - :

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) søker etter en person som kan utvikle pedagogiske verktøy til kurs og workshop ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
STLs årlige møte med Kulturministeren 2017
(12.06.2017):

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sitt årlige møte med Kulturministeren ble avhold 29. mai 2017. ...

Kristensamfunnet 90 år
(09.06.2017):

I 2017 feirer Kristensamfunnet 90 år i Norge. Les prest i Kristensamfunnet, Kristine Høiland, sin artikkel. Hun skriver: "Vi ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter