Nyheter
STL: – Forslaget om å endre loven om trossamfunn ekskluderer minoritetene
(19.11.2015) - : Fra 1. september 2015 har prester i Den norske kirke ikke lenger plikt til å bo i tjenesteboliger. Som en kompensasjon til prestene som ...

Søke støtte til dialogarbeid? Husk fristen 30. november!
(03.11.2015) - : STL minner om at midler til lokalt dialogarbeid lyses ut. Fristen er 30. november 2015.

STL forvalter tilskuddsordningen på ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Drammen 19. november: Bioteknologi, etikk, livssyn og religion
(04.11.2015): Drammen og omegn tros- og livssynsforum inviterer til åpent møte 19. november kl. 19.00.

Tema for møtet er bioteknologi, etikk, ...

Oslo 22. november: Besøk til Unge Sikher
(04.11.2015): Lyst til å bli kjent med andre unge i tros- og livssynssamfunn? Bli med UngDialog på tros- og livssynsvandring!

Første besøk ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel)
23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter