Nyheter
Flerreligiøs høytidskalender 2018
(24.01.2018) - :

STLs høytidskalender for 2018 er nå tilgjengelig på nett. Kalenderen viser noen av de viktigste høytidsdagene for bahá’í-er, ...

Ny lov om tros- og livssynssamfunn
(22.12.2017) - :

STL har svart på Kulturdepartementets høring om ny tros- og livssynslov. – Det har vært et spennende og krevende arbeid og samle ...

Flere nyheter
Abonnere på nyheter
Nyheter
Chaplaincy på norsk 2018
(06.02.2018):

"Chaplaincy på norsk"-konferansen ble arrangert på nytt 1. februar 2018, som en oppfølging av konferansen i 2016: ...

Politisk plattform 2018
(30.01.2018):

«Regjeringen vil føre en helhetlig og aktiv tros- og livssynspolitikk med respekt for de ulike livssynssamfunns egenart og med ...

> Flere nyheter

Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelsen i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Lik oss på Facebook

Følg oss på Twitter