Symbol Lokale dialoggru

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Om lokale dialoggrupperEn prioritering for STL er å støtte dialogarbeid i norske byer. For å sikre god kontakt og støtte til dialogarbeidet er en halv stilling i STLs sekretariatet satt av til arbeid med lokal dialog. STL støtter de lokale dialoggruppene gjennom tilskuddsbevilgning, kursing og veiledning, årlig samling og besøk.

Kompetanse utveksling

STL bidrar til de lokale dialoggruppene med kompetanse og veiledning, og er et samlingspunkt for kontakt og erfaringsutveksling mellom de lokale dialoggruppene og med andre institusjoner. Årlig arrangerer STL en felles samling for lokale dialoggrupper som arbeider med tros- og livssynsdialog og -politikk. Frokostseminarene som STL startet i 2016 er et eksempel på et prosjekt arrangert av STL sentralt som ble tilbudt de lokale dialoggruppene.

Videre, reiser STL, på forespørsel, til de lokale dialoggruppene for å delta på deres arrangementer og på andre måte bidra til å støtte gruppene. Ved besøk og reiser til nasjonale samlinger og kompetansehevende møter støtter STL de lokale gruppene gjennom dekking av reiseutgifter.

 

Tilskuddsordning

STL forvalter en støtteordning for lokale dialogtiltak fra Kulturdepartementet (KUD). Siden 2008 har Kulturdepartementet bevilget et årlig tilskudd med øremerkede midler til lokale dialogprosjekter, med sikte på å skape lokale dialogfora i de største byene i Norge. Bevilgningen i 2008 var på kr 400 000,- og ble økt i 2016 til kr 600 000,- som resultat av økt aktivitet i norske byer. STL administrerer ordningen for lokale dialoggrupper/ -prosjektet og vurderer søknadene basert på skriftlige retningslinjer. Last ned retningslinjene for tilskudd til lokalt dialogarbeid her og søknadsskjema her. Tilskuddsordningen støtter drift og prosjekter.

Søknadsfristen for tilskuddsordningen er 31. januar. Det er sterkt engasjement fra lokale dialoggrupper og prosjekter, både fra veletablerte grupper og nye fora. STL har de siste årene mottatt ca. 20 søknader årlig på til sammen rundt én million kroner. Når søknadene behandles prioriteres faste samarbeidsformer og tiltak som vil bidra positivt i lokalsamfunnet. Ny-oppstartede fora og prosjekter kan motta veiledning og ressurser. I menyen til venstre finnes informasjon om de lokale dialoggruppene som har mottatt tilskudd gjennom STL.

Se oversikt over tilskudd til lokale dialoggrupper i 2017 her.

 

Søknadsfrist: 31. januar og 31. mai ved restmidler 

 

Organisatorisk forhold

Alle lokale dialoggrupper som mottar støtte og tilskudd fra STL er selvstendige organisasjoner, og ikke lokallag av STL. STL er ikke arbeidsgiver eller har myndighet til å bestemme aktiviteter for de lokale dialoggruppene. Gruppene bestemmer selv sin organisering og aktivitetskalender. De lokale dialoggruppene som bruker STLs vedtekter og målsetninger kan bruke STLs navn og logo for sin lokale gruppe. Et eksempel på dette er STL Trondheim.

 

Nyttige ressurser for deg som vil arbeide med lokal dialog: