Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Ni av ti er positive til mer dialog mellom religioner og livssyn 03.04.12 - En holdningsundersøkelse har nylig funnet overraskende positive holdninger til religions- og livssynsmangfoldet i Norge – og til personlig deltakelse i dialog.

88 prosent av den norske befolkningen er positive til mer dialog mellom folk som tilhører ulike tros- og livssynssamfunn. Det viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

- At så mange er positive er både overraskende og ikke minst veldig gledelig, sier Espen Lynne Amundsen, leder i STL.

(Bilde: Faksimile fra Vårt Lands omtale 10. mars)


Flertall positive til økt religions- og livssynsmangfold

Resultatene fra TNS-Gallups undersøkelse viser videre at:

  • åtte av ti nordmenn er i dialog med folk som tenker eller tror annerledes enn dem selv.
  • syv av ti har venner fra andre religioner og livssyn.
  • et flertall i befolkningen (55 prosent) stiller seg positive til det økte mangfoldet av religioner og livssyn som finnes i Norge.

 - Sett i lys av at Norge får et stadig større religions- og livssynsmangfold blant sine innbyggere er dette meget gledelig tendenser, sier Amundsen. Han er opptatt av at dialog kan lære oss å leve fredelig med uenighet og forskjeller i tro og livssyn.

Hele fire av ti ønsker selv å delta i dialoggrupper
Så mange som 37 prosent svarer at de selv kan tenke seg å delta i dialoggrupper for tro og livssyn.

 - Svarene folk gir i denne undersøkelsen gir oss ny tro på at dialog mellom religioner og livssyn ikke bare er en aktivitet for de få, men kanskje engasjerer flere enn vi til nå har trodd, sa Lise Tørnby til Vårt Land da de omtalte undersøkelsen lørdag 10. mars. Tørnby er koordinator og daglig leder i STL.

Tørnby legger til at dialog er en modig metode å bruke når vi skal snakke om uenighet og forskjeller i tro og livssyn:
 - Ofte forstås religiøst først og fremst som potensielt konfliktskapende. Resultatene i denne undersøkelsen viser en annen virkelig. I STL erfarer vi at det er flere verdier som forener oss enn det som skiller oss, sier Tørnby.

Flere dialoggrupper etableres
STL er paraplyorganisasjonen for tros- og livssynssamfunn i Norge, som blant annet koordinerer landets lokale dialoggrupper.

 - Vi registrerer et økende engasjement for å etablere lokale dialoggrupper rundt om i landet nå, og flere av initiativtakerne forteller at de er motivert ut fra erfaringene etter 22. juli, sier rådsleder Amundsen.

Last ned presentasjon av resultatene i undersøkelsen.PDF

Les presentason av resultatene

Om undersøkelsen:
Et landsrepresentativt utvalg av befolkningen er intervjuet av TNS Gallup. Mer info om metode og feilmarginer er tilgjengelig, bl.a. i vedlegget.

Pressekontakter:
rådsleder i STL, Espen Lynne Amundsen, mob. 908 28 348, elajkk@online.no
informasjonskonsulent i STL, Lars-Petter Helgestad, mob. 988 59 718, lars-petter@trooglivssyn.no

Les tidligere nyheter fra STL
Motta nye saker fra STL på epost