Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STL uttrykker sorg og medfølelse etter terroren i Danmark 16.02.15 - I forbindelse med terrorangrepet mot et debattmøte om ytringsfrihet samt synagogen i København helga som var, gir STL følgende uttalelse:

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) må igjen uttrykke sorg over tapte liv og medfølelse med de som rammes, denne gang i Danmark. Igjen må vi slå fast at drap på enkeltindivider fordi de ytrer seg, tegner eller tilhører en religion terrorister ikke aksepterer, er forkastelig og uakseptabelt.

Respekten for menneskelivet og menneskeverdet, uansett hva slags livssyn og bakgrunn en person har, er en fundamental verdi i vårt samfunn – som vi som tros- og livssynssamfunn vil stå sammen om å beskytte, og kjempe for.


På vegne av STLs medlemssamfunn:

Bahá'í-samfunnet i Norge
Buddhistforbundet
Den norske kirke v/ Mellomkirkelig råd
Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji
Holistisk Forbund
Human-Etisk Forbund
Islamsk Råd Norge
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Kristensamfunnet i Norge
Norges Hindu Kultursenter
Norges Kristne Råd
Oslo Katolske Bispedømme
Sanatan Mandir Sabha, Norway

STL er en paraplyorganisasjon for Norges største religioner og livssyn, og favner 14 ulike tros- og livssynssamfunn. Hovedoppgaven for STL er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, samt å arbeide for likebehandling av religions- og livssynssamfunn i Norge.

I forbindelse med terrorangrepet på det franske satiremagasinet Charlie Hebdo 7. januar i år, sendte STL en pressemelding 9. januar. Her kan du lese uttalelsen hvor STL fordømmer angrepet.