Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

– Finansiering av tro og livssyn handler om at man vil ha et pluralistisk samfunn 17.03.16 - Finansiering av tros- og livssynssamfunn har vært et mye omtalt tema den siste tiden, ikke minst i Aftenposten. I går var STLs styreleder Ingrid R. Joys gjest i Dagsnytt 18 på NRK P2, og argumenterte for at tros- og livssynssamfunn fortsatt bør finansieres av det offentlige.

– I vårt samfunn ønsker vi å finansiere noen fellesgoder over offentlige budsjetter, som kultur, idrett, politiske partier og tro og livssyn. Det handler først og fremst om at man ønsker et pluralistisk samfunn, innledet Joys.

Norge har sekulær stat, men også et livssynsåpent samfunn, mente hun. Det betyr at folk skal kunne leve ut også de religiøse og livssynsmessige sidene av livet.

Debatten kan høres via lenken under.


Hør debatten om religion og økonomi på Dagsnytt 18, NRK P2.

Tror finansieringsordningen for tro og livssyn vil bestå

Joys debatterte mot Andreas Hompland, som er journalist og satt i Stålsettutvalget. Hompland påpekte at alle tros- og livssynssamfunn skal støttes på lik linje, ifølge Grunnloven, og at staten til nå har fullfinansiert Den norske kirke. Det betyr at alle Norges 749 tros- og livssynssamfunn mottar det samme støttebeløpet pr. medlem. Dette er en underlig ordning, mente Hompland.

At det er en underlig ordning var Joys uenig i:

– Tro og livssyn er et fellesgode. Og her blir det blir som med en del andre fellesgoder – det støttes gjennom det offentlige, uten at man har en diskusjon om hvorvidt man har lyst til å være med og støtte det ene eller andre. Jeg kan tenke meg at det finnes en del mennesker som ikke går i operaen, og som likevel lever godt med at operaen støttes.

Hun minnet om at rundt 85 prosent av befolkningen velger å være med i et tros- eller livssynssamfunn.

– Jeg tipper ordningen består et stykke på vei, avsluttet hun.