Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Tros- og livssynssamfunn bidrar til opplæring i demokrati 18.03.16 - Ingunn Økland angriper i Aftenposten 13. mars den offentlige finansieringen av tros- og livssynssamfunn uten å forklare at årsaken til kompensasjonsordningene er privilegiene statskirken har hatt gjennom århundrer.

En forpliktende relasjon mellom stat og tros- og livssynssamfunn i et økende pluralistisk samfunn bidrar til å bygge tillit.

Mangfoldet av tros- og livssynssamfunn bidrar også i praktisk opplæring i demokratiet og er viktige institusjoner i integreringen.

Mangel på kontroll og klarhet i lovverket har vært gjenstand for flere utredninger, og kompensasjonsordningen bedret seg gjennom årene. Skjulte utgifter som ikke i dag er tatt med i beregningsgrunnlaget til samfunn utenfor Den norske kirke, strider mot ny paragraf 16 i Grunnloven av 2012, som stadfester at alle utenom Den norske kirke «skal understøttes på lik linje».

Det er først nå Kulturdepartementet vil komme med en stortingsmelding som behandler religion og livssynsfeltet i sin helhet.


Les Ingunn Øklands innlegg i Aftenposten.

Klart nye ordninger for finansierings- og medlemsregistreringsordninger må vurderes.

Samarbeidsrådet som samler 14 samfunn, inkludert Den norske kirke, er helt åpne for å styrke oppfølgingen, eventuelt frata både registrering og støtte til trossamfunn som formidler hatprat eller propaganda som undergraver våre felles verdier. Det er allerede hjemmel for det i lovverket, men det må brukes mer aktivt.

Vi kan diskutere minimumsantall for å få støtte, ordning over skatteseddelen, fortsette omtrent som før uten eller med medlemskontingent.

Vårt utgangspunkt er likevel at en aktivt støttende stat som opprettholder arenaer for formidling av livstolkning, verdier og etikk – er viktig for alle samfunnets medlemmer.

Noen fakta:

Den norske kirke har offentlig finansiering uavhengig av medlemstall, alle andre må levere medlemslister, og vi er alle skattebetalere. 749 tros- og livssynssamfunn kan høres mye ut, men ca. 300 av dem er pinsemenigheter registrert som selvstendige, lokale trossamfunn. Mange moskeer er også lokale og relativt små.

Merverdien i en forbindelse til myndigheter og fellesarenaer, kan ikke bare måles økonomisk. Det trengs takhøyde for å debattere dette temaet på en konstruktiv måte.

 

- Anne Sender, sekretariatsleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 

Innlegget stod først på trykk i Aftenposten 16. mars 2016.