Et livvsynsåpent samfunn må villes, og STL vil det!

STL nyheter

Samarbeid om tiltak på tros- og livssynsfeltet

STL har påtatt seg å lede en hurtigarbeidende gruppe som skal gi konkrete innspill til departement og helsemyndigheter om hvordan tros- og livssynssamfunnene kan tilpasse sin virksomhet for å kunne begynne en forsiktig åpning.

STL nyhetsbrev