Et livvsynsåpent samfunn må villes, og STL vil det!