Oppføringer av

Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer lansert

I går (23.9.2020) la regjeringen frem den nye handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer. Regjeringen var representert ved statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem. Statsminister Erna Solberg innledet lanseringen ved […]

Kan STL-modellen eksporteres?

Av spesialrådgiver Anne Sender og generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys I de ti bud, det moralske hjerte i Det gamle testamente, er første bud «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Senere i tekstene står det at Gud beskriver seg selv som en sjalu gud som vil straffe dem som hater ham, men i tusen […]

Trossamfunn tar tak i negativ sosial kontroll

Av generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og prosjektkoordinator Niels Fredrik Skarre Å få barna ut i skisporet er en kamp mange norske foreldre har vært igjennom. Hvorfor skal man på død og liv tvinge barna til å legge fra seg spillkonsollen og snøre på seg skiskoene? Svarene vil være like varierte som foreldrene, men trolig vil […]

Opprop fra Religions- og livssynslederforumuet i STL: La hatet stå alene

Religions- og livssynslederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har for andre gang i historien samlet seg om et felles opprop. Denne gang under parolen la hatet stå alene. Opprop Religions- og livssynslederforumet i STL støtter Muslimsk Dialognettverk (MDN) og Islamsk Råd Norge (IRN) i deres oppfordringer om å ikke styrke ytterliggående grupper som sprer […]

Studentpraksis i STL

STL har to nye praktikanter fra Det teologiske fakultet ved UiO. I de neste tolv ukene skal de tilbringe to av fem arbeidsdager i STLs lokaler i Kirkens hus. En av de nye praktikantene er Hanna Karin Fossberg som tar Bachelor i Religion og Samfunn ved TF. Fossberg har skrevet bacheloroppgave om fremmedfrykt og religiøs […]

Når dialog blir propaganda

Av Ingrid Rosendorf Joys Kan forsøk på dialog i visse tilfeller virke mot sin hensikt – altså fremme polarisering og hat fremfor toleranse og gjensidig forståelse? Drammen-politiker Yousuf Gilani, har tatt initiativ til et dialogmøte mellom seg selv og den antiislamske organisasjonen SIAN.  I seg selv er det prisverdig. Invitasjonen til dialog bør være åpen. […]

Jubileumshilsen fra STL til Vårt Land

Vårt Land fyller 75 år i år. Slik lød STLs hilsen til landets største kristne avis. Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL Jeg opplever Vårt Land som en svært god og seriøs avis på tros- og livssynsfeltet. Jeg opplever journalistene som solide; gode på betraktninger og kommentarer, redelige på sitat og nysgjerrige og kunnskapsrike. […]

Sjelesorg er ikke bare for prester

Vårt Lands leder 26. juni fremsnakket kompetansen om tros- og livssynsutfoldelse blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene, men som av ulike grunner ikke kommer brukere som ønsker det til gode. Fremdeles er det bare den ene etablerte prestetjenesten som har denne oppgaven. Prestetjenesten, som de senere årene har beveget seg noe i retning av en […]

Trenger vi religionsdialog?

Av Ingrid Rosendorf Joys «Hvor viktig synes du det er at det finnes frivillige organisasjoner som jobber spesielt for dialog mellom religiøse miljøer?» Spørsmålet ble stilt til nesten to tusen deltakere i befolkningsundersøkelsen Frivillighetsbarometeret. 44 prosent svarte at det er viktig eller svært viktig. 17 prosent mente det er lite viktig eller svært lite viktig. […]

Ikke Kardemomme by

Eg har hatt mange hyggelige stunder i Kardemommeby. Saman med barna, vel og merke. Det er likevel ikkje ein stad eg ville ynskja å bu, sjølv om kollektivtilbodet er ganske ok, og som Eivor Oftestad skriv, «sola skin». Og det er vel om lag der likskapen med Kardemommeby slutter å vera treffande. Oftestad skriv vidare […]