Oppføringer av Hans Olav Arnesen

Slik var tros- og livssynsåret 2021

2021 er over. Vi tar et tilbakeblikk på et innholdsrikt og uvanlig år for STL spesielt, og tros- og livssynssektoren generelt 2021 var ment å bli året hvor Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) feiret sine første 25 år med dialog og samarbeid på tvers av tros- og livssynsskiller. Feiring ble det, men en fysisk […]

STLs høytidskalender 2022 er publisert!

Lurer du på når diwali feires, eller den muslimske fasten begynner? Last ned STLs flerreligiøse høytidskalender, så får du svar på det og mye mer. STLs flerreligiøse høytidskalender gir deg en oversikt over sentrale religiøse høytider som feires i Norge. Kalenderen er ikke en komplett oversikt over religiøse høytider, men et utvalg av de viktigste […]

Religions- og livssynslederforumet i STL besøkte Utøya: Lærerikt og inspirerende

Religions- og livssynslederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn besøkte i går (30.11) Utøya. Det var første gangen religions- og livssynslederne besøkte Utøya sammen. På Utøya fikk lederforumet en omvisning og en samtale med Utøya-senteret i forbindelse med ledermøtet som ble holdt på øya. Turen etterlot sterke inntrykk. Arbeiderpartiets ungdomsforbund (AUF) har vært fast bestemt […]

Glemte myndighetene religions- og livssynsfriheten under pandemien?

I dag (30.11.2021) avholdt STL, sammen med flere andre organisasjoner, et frokostmøte om religionsfrihetens kår under pandemien. Der fikk vi presentert notatet: «Begrensninger i tros- og religionsfrihet under covid 19-pandemien». Frokostmøtet ble innledet av generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys. Deretter presenterte Erlend Andreas Methi fra advokatselskapet Wiersholm, som har utført den menneskerettslige vurderingen av […]

Religiøse symboler er ikke forurensing

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL Det finnes knapt noe mer norsk enn nabokrangler. Slik sett er det ikke noe oppsiktsvekkende ved at Skauen kirke i Skien får en klage på et lysende kors på kirkens tårn. Mer uvanlig er det at politikere engasjerer seg ved å problematisere selve korsets symbolikk, slik SVs gruppeleder […]

STL forsvarer trosfriheten

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL «Hvis ikke STL står opp for trosfriheten, hvem andre tar den oppgaven?» Det er i overkant frimodig å antyde at STL ikke forsvarer trosfriheten. Det gjør vi i et utall sammenhenger, noe politikere og forvaltning på både lokalt og nasjonalt nivå kan bekrefte. Såpass frimodig mente Øvind Håbrekke, […]

Det skal være rom for både troende og ikke troende i forsvaret

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn «Religion er et personlig anliggende, og det er på tide at det blir det i Forsvaret også.» Det skriver løytnant Stian Husby i en kronikk i NRK Ytring. Dette kan fungere som et normativt utsagn. Husby står naturligvis fritt til å mene at religion […]

Klimakrisen må vi løse i fellesskap

Menneskeheten har få år på seg til å respondere på klima- og naturkrisen i vår verden. Gjennomsnittstemperaturen stiger fortsatt, og natur og økosystemer forsvinner i høy hastighet. Dette er «kode rød», ifølge FNs generalsekretær António Guterres. Som ledere for ulike religioner, livssyn og organisasjoner i Norge, vil vi også si at det er vår tids […]

Ny dialoggruppe stiftet: Dialogforum Søre Sunnmøre

Torsdag 4. november ble Dialogforum Søre Sunnmøre stiftet av Den norske kirke ved Søre Sunnmøre prosti, Human-Etisk Forbund Søre Sunnmøre, Islamsk senter Ørsta/Volda og Åsatrufellesskapet Bifrost – Vardar blotslag. Pinsekirken var også med som observatører på stiftelsesmøtet og skal senere ta stilling til om de skal være med. Sogneprest i Den norske kirke på Ørsta, […]