Oppføringer av Hans Olav Arnesen

Digital #tryggibønn-aksjon i solidaritet med sikhene

En gurdwara i Kabul er blitt rammet av et blodig terrorangrep. STL vil oppfordre alle til å respektere smitteverntiltakene, men i stedet vise sine solidaritet på sosiale medier, under emneknaggen #tryggibønn. Sikher i Afghanistan er tallmessig få. Dagens angrep, som ifølge afghanske myndigheter kostet 25 mennesker livet, er derfor et hardt slag mot denne minoriteten. […]

Konfirmasjoner utsettes

Konfirmasjonsfeiringen er vårens høydepunkt for svært mange norske femtenåringer. I år må ungdommene smøre seg med tålmodighet. Koronaviruset har ført til at de fleste fysiske samlinger er avlyst i norske tros- og livssynssamfunn. Nå er det klart at heller ikke konfirmasjonene vil gå som planlagt. Det var Den norske kirke som var først ute med […]

Forslaget om en samfunnskontrakt er en mistillitserklæring

Av Ingrid Rosendorf Joys Tillit er et smøremiddel som får samfunnsmaskineriet til å fungere mer effektivt. I Norge er vi velsignet med høy grad av tillit – mellom borgerne og myndighetene, og borgerne imellom. Tros- og livssynssektoren er ikke noe unntak, men tilliten må gå begge veier. Dersom myndighetene begynner å behandle tros- og livssynssamfunn […]

Trossamfunnsloven blir vedtatt

Regjeringen har kommet til enighet med Frp og sikret flertall for ny trossamfunnslov. Vårt land kunne i dag informere om at regjeringen har lykkes med å sikre flertall for ny lov om tros- og livssynssamfunn. Regjeringen har vært i forhandlinger med Frp som har stilt en serie krav for å støtte forslaget om ny lov. […]

Ny rapport om trosmangfoldet i Oslo

KIFO lanserer i dag rapporten: Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn»? Rapporten baserer seg på en stor undersøkelse KIFO har gjennomført i samarbeid med STL, og viser at tros- og livssynssamfunn i Oslo generelt er utadvendte og samarbeidsorienterte.

STLs høytidskalender 2020 er publisert

Høytidskalenderen 2020 er lagt ut.  Hvert år setter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn sammen en kalender som viser de viktigste høytidene for våre medlemssamfunn. Det er medlemssamfunnene selv som velger ut høytidene. Høytidskalenderen er trykket opp i hundrevis av eksemplarer som vil bli delt ut på våre mange kurs, foredrag og andre arrangementer rundt omkring […]

Les STLs takketale ved utdelingen av Blanche Majors forsoningspris

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Al-Noor Islamic Centre ble tildelt Blanche Majors forsoningspris 2019. Her kan du lese takketalen STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, holdt ved prisutdelingen på HL-Senteret, lørdag 25. januar 2020: Kjære alle sammen, La meg begynne med å takke hjerteligst for at STL mottar Blance Majors forsoningspris 2019. Det er […]

STLs avskjedshilsen til Helga Haugland Byfuglien

Søndag 26.1.2019 ble det holdt en avskjedsgudstjeneste for avtroppende preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien. Styreleder i STL, Britt Strandlie Thoresen var tilstede og holdt følgende avskjedstale til Haugland Byfuglien:  Kjære biskop Helga – som vi i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn litt uærbødig vanligvis benevner deg med – uten at det på […]

Slik var 2010-tallet for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Tiåret som gikk var meget begivenhetsrikt. Her skal vi gå igjennom noen av høydepunktene. 2010 Stålsett-utvalget Det var mange naturkatastrofer dette året, hvorav jordskjelvet som rammet Haiti i januar var det verste. Takket være et vulkanutbrudd på Island, som stanset all flytrafikk, fikk vi også nyordet «askefast». STL hadde i flere år etterlyst en overordnet […]