Oppføringer av

Regler for guds- og forsamlingshus i påsken

Vi er inne i den del av året med svært mange viktige religiøse høytider, blant annet pesach, påske og holi. Videre nærmer vi oss den islamske fastemåneden ramadan. Ettersom vi har fått signaler om at mange er usikre på hvilke regler som gjelder for samlinger i guds- og forsamlingshus om dagen, tok vi kontakt med […]

Vanskelige avveininger i lokale forskrifter

Tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende menneskerett. Begrensninger i religionsutøvelsen må være nødvendige og godt begrunnet. Mange kommuner har nå en vanskelig jobb med å vedta lokale koronaforskrifter. I dette arbeidet er det flere hensyn som må veies opp mot hverandre, og det må gjøres innskrenkninger i mange grunnleggende goder og rettigheter på ulike samfunnsområder. Ved […]

Et spørsmål til utenriksministeren

Vi ber om en tett dialog hva angår forfølgelse av ulike minoriteter. Vi skriver som representanter for tros- og livssynssamfunn, humanitære- og menneskerettighetsorganisasjoner og akademiske institusjoner. Vi representerer troende fra ulike trosretninger, ateister og agnostikere. Sammen ønsker vi å uttrykke en sterk felles bekymring og oppfordrer norske utenriksmyndigheter til å sette arbeidet mot forfølgelse av […]

Historisk første møte i interrimstyret for STL Oslo

Det kan kanskje synes underlig at Norges største by ikke har en egen lokal dialoggruppe tilknyttet STL. Vel, det er i ferd med å endre seg. Den 18. mars ble det avholdt et historisk interrimstyre for STL Oslo. Det har vært flere forsøk på å starte et STL Oslo tidligere. I en kartlegging av tros- […]

Ny dialoggruppe i Møre og Romsdal

STL Møre og Romsdal ble stiftet 12. mars, som den ellevte lokale dialoggruppen tilknyttet STL. Ålesund moské var vertskap for stiftelsesmøtet, som samlet representanter fra Den katolske kirke, Den norske kirke, Human-Etisk Forbund (HEF) og Møre og Romsdal Islamske Dialognettverk (MRID). MRID er en sammenslutning av flere muslimske trossamfunn i fylket. Adventistkirken var også med […]

Snikislamisering er et stigmatiserende begrep

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL Siv Jensen har valgt å gå av som partileder i FrP. Hun har dedikert 25 år av sitt liv til politikken og har mottatt hyllester fra så vel partifeller som rivaler. Det har imidlertid ikke bare vært ros å få. Blant annet har hun blitt kritisert for å […]

Sammen for effektiv vaksinering

Vaksinering er beste vei tilbake til en normalhverdag, og det er viktig å nå bredt ut. Siden romjulen 2020 har vaksineringen mot Covid-19-viruset pågått i Norge. Ikke så fort som mange skulle ønske, men det går fremover. Alle beboere på sykehjem er vaksinert, veldig mange helsearbeidere likeså, og nå beveger man seg videre nedover i […]

Et bilde sier mer enn tusen ord

Dette innlegget ble skrevet før lettelsene i smittevernrestriksjonene ble annonsert fredag 19. februar. Det er mao. et uttrykk for hvordan situasjonen var før disse lettelsene. Av Religions- og livssynslederforumet i STL Et bilde kan si mer enn tusen ord. Mange religiøse nordmenn kjenner på et dypt åndelig savn i disse dager. Ingenting kan formidle det […]

Kravet om fastmonterte seter erstattes av krav om tilviste plasser

I morgen (23.2.2021) vil mange tros- og livssynssamfunn i Norge kunne ta imot flere deltakere. I Oslo opprettholdes foreløpig forbudet mot gudstjenester og tilsvarende arrangementer. Tros- og livssyns-Norge har lenge vært underlagt strenge smittevernregler. Strengere enn andre kulturinstitusjoner. Nå mykes det noe opp. Kravet om fastmonterte seter blir erstattet med et krav om faste tilviste plasser. […]

Ta et stikk for fellesskapet

Norske tros- og livssynssamfunn har bidratt med mye gjennom pandemien så langt. Blant mye annet har de laget flere titalls informasjonsvideoer på 18 ulike språk, som har gjort viktig informasjon tilgjengelig for minoritetsmiljøer. De har også advart mot å lytte til konspirasjonsteorier knyttet til viruset. Skal vi overvinne viruset må så mange som mulig vaksinere […]