Oppføringer av

Ny praktikant gleder seg til å jobbe i STL

Denne høsten har STL tatt imot en praktikant fra Universitetet i Oslo (UiO). Camilla Haakonsen studerer Religion og samfunn på bachelornivå, og har et brennende engasjement for et livssynsåpent samfunn. Gjennom bachelorgraden har Haakonsen blant annet tatt fagene «Det flerreligiøse Norge» og «Islam, Kristendom og Vesten». Hun har dessuten vært årlig aktiv i Aftenpostens Si;D, […]

Dialogarbeid er viktig for å bekjempe antisemittisme

Av Ingrid Rosendorf Joys Ord dreper ikke. I hvert fall ikke direkte. Ord kan imidlertid inspirere til ekstreme handlinger. Ikke minst når de blir ytret av noen med en særlig autoritet i sitt miljø, eksempelvis en religiøs leder. Av den grunn er det farlig når en imam uttrykker jødehat på sosiale medier. Ahmad Noor var […]

STL tar initiativ til kurs om jødehat

Sommeridyllen i tros- og livssyns-Norge sprakk da det ble kjent at imam Noor Ahmad Noor hadde publisert antisemittiske kommentarer på Facebook.  «Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem», lød en av kommentarene. Imam Noor tilhører Minhaj-moskeen i Drammen. De er […]

22. juli, ti år etter

«Å hedre deres minne er å stå videre i kampen for et åpnere, varmere og mer inkluderende Norge. Det må vi gjøre.» STL/norske tros- og livssynssamfunn ønsker å ta Trond Blattmanns oppfordring på alvor når vi i år markerer at det er ti år siden Norge ble rammet av terroren mot regjeringskvartalet og Utøya. 22. […]

I dialog med politidirektøren

Politidirektoratet skal utvikle en ny plan for å styrke politiets arbeid med mangfold, dialog og tillitsbygging. I den anledning var STL, sammen med en rekke andre organisasjoner som er engasjert for etniske og religiøse minoriteter, rasisme, diskriminering og hatkriminalitet, invitert til et presentasjons- og dialogmøte. Politiet ga først et bilde av deres prioriteringer når det […]

Hovedstaden er i ferd med å få en egen lokal dialoggruppe

Arbeidet med å etablere en lokal dialoggruppe tilknyttet STL er i full gang i Oslo. Her får du en situasjonsrapport. I 2021 har STL vært i full gang med å etablere en lokaldialoggruppe i Oslo. Foreløpig har STL Oslo prioritert å opprette kontakt med tros- og livssynssamfunn lokalt, med bydelsadministrasjoner, samt å formelt stifte den […]

Lenge leve dialogen

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL Det Mosaiske Trossamfund (DMT) og Den norske kirke (DNK) deltar ukentlig, månedlig og årlig i en rekke sammenhenger i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). De deltar sammen med andre kristne, muslimer, buddhister, hinduer, sikher, bahaier og livssynshumanister i å bygge det livssynsåpne samfunnet. Noen ganger er de […]

Veiledning for omvisere i tros- og livssynshus

Praktisk talt alle STLs medlemssamfunn driver i dag informasjonsarbeid og tar imot besøk fra skoleklasser til sine gudshus. Torsdag 3. juni arrangerte STL for første gang kurs for alle de frivillige som utfører denne tjenesten. Mange menigheter bruker store ressurser på å forberede og gjennomføre disse omvisningene, og vi vet at dette bidrar til å […]

Økt mangfold trenger ikke bety mindre samhold

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL Kan en ateist bli leder for en organisasjon som samler bredden av et lands trossamfunn? I de fleste land ville dette vært utenkelig. I Norge er det ikke bare mulig, det er hverdagslig. Riktignok vakte det en del medieoppmerksomhet da Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, ble valgt […]