Oppføringer av

Lenge leve dialogen

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL Det Mosaiske Trossamfund (DMT) og Den norske kirke (DNK) deltar ukentlig, månedlig og årlig i en rekke sammenhenger i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). De deltar sammen med andre kristne, muslimer, buddhister, hinduer, sikher, bahaier og livssynshumanister i å bygge det livssynsåpne samfunnet. Noen ganger er de […]

Veiledning for omvisere i tros- og livssynshus

Praktisk talt alle STLs medlemssamfunn driver i dag informasjonsarbeid og tar imot besøk fra skoleklasser til sine gudshus. Torsdag 3. juni arrangerte STL for første gang kurs for alle de frivillige som utfører denne tjenesten. Mange menigheter bruker store ressurser på å forberede og gjennomføre disse omvisningene, og vi vet at dette bidrar til å […]

Økt mangfold trenger ikke bety mindre samhold

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL Kan en ateist bli leder for en organisasjon som samler bredden av et lands trossamfunn? I de fleste land ville dette vært utenkelig. I Norge er det ikke bare mulig, det er hverdagslig. Riktignok vakte det en del medieoppmerksomhet da Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, ble valgt […]

Sesong for å fikse ting som ikke er ødelagt

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Å ikke fikse ting som fungerer er en god tommelfingerregel. I år er det valgår. Det betyr at det igjen er høysesong for å bryte denne regelen.   Det skal sies at det riktig mange ting ved samfunnet vårt som fungerer utmerket. Det har […]

En lang vei mot likebehandling

Av Ingrid Rosendorf Joys For 25 år siden ble Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) stiftet. Målet var likebehandling mellom norske tros- og livssynssamfunn. I år trådte den nye trossamfunnsloven i kraft, som langt på vei sikrer dette. Er det da lenger behov for STL? Veien til et livssynsåpent samfunn, fra et samfunn med kun […]

Presten, rabbineren og imamen gikk inn i en bar

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL «Presten, rabbineren og imamen gikk inn i en bar.» Slik begynner mang en amerikansk vits. Skulle vi avslutte vitsen på norsk vis, ville den kan hende blitt litt tørr. Den vil kunne lyde noe i denne retning: «Så fant den kristne, jøden og muslimen sammen med buddhisten, hinduisten, […]

STL fyller 25 år – vil det bli et 50-årsjubileum i 2046?

Av Trond Enger, styreleder i STL, og Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) feirer sitt 25 årsjubileum i år. Vil det bli et 50 årsjubileum i 2046? Det kan ikke tas for gitt. I en kronikk i Vårt Land (10.2.2021) presenterer religionssosiolog Pål Repstad tre mulige fremtidsscenarier for tros- […]

Uttalelse fra STLs styre

Det har vært et skarpt ordskifte rundt konflikten mellom israelere og palestinere. STLs styre har i den forbindelse kommet med en felles uttalelse. Uttalelse fra STLs styre: De siste ukene har vist oss farene ved at konflikter utenfra utfordrer dialogen her hjemme. Krig og konflikt preger naturlig våre personlige holdninger, og STL er tydelige på […]