Oppføringer av

Bidra til innsamling og bevaring av minnner fra koronatiden

Norske museer samarbeider nå om å samle inn befolkningen sine minner fra livet under koronapandemien. KIFO (Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) har tidligere samarbeidet med museer om innsamling av minnemateriale. I den nye innsamlingen har de sørget for at minner knyttet til deltagelse i tros- og livssynssamfunn vil bli tatt vare på. Det er […]

En ny og historisk lov (men vil den overleve?)

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Den første januar 2021 trer den nye trossamfunnsloven i kraft. Det er et historisk øyeblikk. Det har tatt mange år å få loven på plass, men hvor lenge får vi beholde den? Hvorfor trenger vi en ny lov? Norge er et land i endring. […]

Naivt og autoritært Frp-forslag

Forrige uke foreslo regjeringen i Danmark at prekener i danske gudshus må oversettes til dansk. Begrunnelsen var at man ønsket å motvirke ekstremisme. Norske Fremskrittspartiet hoppet på, og tok til orde for at vi også i Norge skulle kunne gjøre tilsvarende. I STL – som samler bredden av tros- og livssynsamfunnene i dette landet – synes […]

Vi må «makse» menneskerettighetene

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL Ytringsfrihetskommisjonen hadde den 30. november et møte med representanter fra tros- og livssyns-Norge for å innhente innspill til sitt arbeid med å gjennomgå ytringsfrihetens kår i landet vårt. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og våre medlemssamfunn satte pris på denne anledningen til å uttale oss om ytringsfrihet, som er […]

To nye medarbeidere styrker STLs bånd til lokale dialoggrupper

STLs sekretariat har fått to nye medarbeidere som begge vil bidra til å bygge bånd mellom STL sentralt og lokale dialoggrupper. Alisdair McLellan kommer fra STL Bergen for å vikariere som rådgiver, mens Djamel Selhi har fått i oppgave å etablere en ny dialoggruppe i hovedstaden. Fra STL Bergen til STL sentralt Alasdair McLellan har […]

Dialogprisen 2020 tildeles Dialogpilotene

STLs dialogpris 2020 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) deler annen hvert år ut en pris til en person eller organisasjon/institusjon som over tid har utmerket seg ved å arbeide for økt forståelse og respekt mellom ulike tro- og livssynssamfunn i Norge, og som gjennom dette arbeid har bidratt til å bryte ned fordommer og […]

Dette er Norge – en mangfoldig adventskalender

Julen nærmer seg og det merkes godt. Også i minoritetsmiljøene. I det mangfoldige Norge anno 2020 er det mange måter å feire jul på, og dessuten er det flere andre høytider som feires på denne tiden av året. I videoserien «Dette er Norge – en mangfoldig adventskalender» får du et innblikk i det rike tros- […]