Oppføringer av Hans Olav Arnesen

Religiøst fredsarbeid – fungerer det?

Arendalsukens andre dag er i gang. På Kirkeskipet arrangerte Den norske kirke, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Norges Kristne Råd en diskusjon om religioners dobbelte rolle som konflikt- og fredsskaper. Er religioner først og fremst en kilde til konflikt, eller fremfor alt en kraft for fred? – Hvis vi ser på dagens Russland […]

Religions- og livssynsledere fordømmer terror og legger ned blomster ved åstedet

Natt til lørdag ble Oslo igjen rammet av terror. To mennesker ble drept, tjueen mennesker ble skadet og Pride-paraden ble avlyst. Religions- og livssynsledere fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og STL Oslo samlet seg på søndag til en vandring opp til åstedet, hvor de la ned blomster. Uttalelse Før blomstervandringen sendte Samarbeidsrådet for tros- […]

Het debatt om helligdagspott

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, skrev en facebookkommentar som reaksjon på et utspill fra Unge Venstre-leder, Ane Breivik. Det resulterte i en rekke medieoppslag.

Bærum tros- og livssynsforum søker koordinator i 30% stilling

BTL er en sammenslutning av tros- og livssynssamfunn i Bærum, og arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Medlemskap er åpent for alle tros- og livssynssamfunn i Bærum som er berettiget for statstilskudd. Vi er tilknyttet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Vi søker en […]

Patriarkens tidligere rådgiver: Kirill ser ikke på seg selv som Putins altergutt

Ifølge Cyril Hovorun, tidligere rådgiver for patriark Kirill, er det behov for å utvikle en teologi for fred, dialog og solidaritet i Den russisk-ortodokse kirke. Hvilke forestillinger om Vesten, og Russland, ligger bak Putins angrepskrig i Ukraina? Og hvilken rolle spiller Den russisk-ortodokse kirke i den ideologiske krigføringen som føres parallelt med den militære kampanjen? […]

Ny dialoggruppe: Asker tros- og livssynssamfunn er stiftet

Den 5. mai 2022 samlet ti tros- og livssynssamfunn seg i bystyresalen i Asker rådhus for å stifte Asker tros- og livssynssamfunn (ATL). Ordfører Lene Conradi understreket i sin hilsen at forumet blir et viktig kontaktledd tros- og livssynssamfunnene seg imellom, og bindeleddet mellom kommunen og tros- og livssynssektoren. Menighetene og forsamlingene understreker hvor mangfoldig […]

STL har fått ny politisk rådgiver

STLs sekretariat er utvidet med en ny stilling som politisk rådgiver. Anders Garbom Bjørklund skal jobbe mye utadrettet overfor relevante politiske aktører og fagmiljøer for både å formidle STLs synspunkter og ressurser, og å innhente informasjon for å holde organisasjonen involvert i politiske prosesser som er viktig for våre medlemssamfunn. Statsviter og organisasjonsmenneske  Anders Garbom […]

Vestfold får lokal dialoggruppe

Norge får stadig nye lokale dialoggrupper. I går ble det klart at STL Vestfold snart vil bli en realitet. Da ble det holdt møte i Sandefjord om oppstart av STL Vestfold. På møtet var det representanter fra Bahá’í-samfunnet, Den norske kirke, Human-Etisk Forbund, Humanistene, Metodistkirken i Horten, Sjamanistisk Forbund og vertskapet, Det islamske fellesskapet Bosnia-Herzegovina. […]