Oppføringer av Hans Olav Arnesen

Ny rapport om trosmangfoldet i Oslo

KIFO lanserer i dag rapporten: Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn»? Rapporten baserer seg på en stor undersøkelse KIFO har gjennomført i samarbeid med STL, og viser at tros- og livssynssamfunn i Oslo generelt er utadvendte og samarbeidsorienterte.

STLs høytidskalender 2020 er publisert

Høytidskalenderen 2020 er lagt ut.  Hvert år setter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn sammen en kalender som viser de viktigste høytidene for våre medlemssamfunn. Det er medlemssamfunnene selv som velger ut høytidene. Høytidskalenderen er trykket opp i hundrevis av eksemplarer som vil bli delt ut på våre mange kurs, foredrag og andre arrangementer rundt omkring […]

Les STLs takketale ved utdelingen av Blanche Majors forsoningspris

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Al-Noor Islamic Centre ble tildelt Blanche Majors forsoningspris 2019. Her kan du lese takketalen STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, holdt ved prisutdelingen på HL-Senteret, lørdag 25. januar 2020: Kjære alle sammen, La meg begynne med å takke hjerteligst for at STL mottar Blance Majors forsoningspris 2019. Det er […]

STLs avskjedshilsen til Helga Haugland Byfuglien

Søndag 26.1.2019 ble det holdt en avskjedsgudstjeneste for avtroppende preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien. Styreleder i STL, Britt Strandlie Thoresen var tilstede og holdt følgende avskjedstale til Haugland Byfuglien:  Kjære biskop Helga – som vi i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn litt uærbødig vanligvis benevner deg med – uten at det på […]

Slik var 2010-tallet for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Tiåret som gikk var meget begivenhetsrikt. Her skal vi gå igjennom noen av høydepunktene. 2010 Stålsett-utvalget Det var mange naturkatastrofer dette året, hvorav jordskjelvet som rammet Haiti i januar var det verste. Takket være et vulkanutbrudd på Island, som stanset all flytrafikk, fikk vi også nyordet «askefast». STL hadde i flere år etterlyst en overordnet […]

Slik var 2019 for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har hatt et begivenhetsrikt år. Her er noen av høydepunktene. Lover og forskrifter Hele tros- og livssyns-Norge har ventet i mange år på den nye trossamfunnsloven. Sommeren 2019 kom endelig proposisjon og stortingsmelding om ny lov. Mye tid, både før og etter offentliggjøringen av proposisjonen, har gått til høringer, debatter […]

Svar til Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad: Religion er ikke bare en privatsak

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Religion er en privatsak og bør ikke finansieres av det offentlige, skriver Hilde Øvrebekk i en kommentarartikkel publisert 26. desember. I Norge er det tradisjon for å finansiere en rekke organisasjoner og ideelle virksomheter gjennom skattesystemet. Tilskuddene til tros- og livssynssamfunn er ett av […]

STL mottar Blanche Majors forsoningspris

Blanche Majors forsoningspris deles ut 25. januar 2020. Årets prisvinnere er Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Al-Noor Islamic Centre. STL «tildeles prisen for sin innsats som samfunnsbygger i en tid preget av polarisering og ekstremisme.» Al-Noor Islamic Centre «tildeles prisen for den opptreden som ble vist da de strakte ut en hånd i […]

PST: Antallet høyreekstreme terrorangrep er økende

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sendt ut en pressemelding hvor de informerer om at antallet høyreekstreme terrorangrep er økende. Målene for høyreekstrem terror i 2019 har vært ikke-vestlige innvandrere, muslimer, politikere og jøder. Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, har følgende å si om PSTs trusselvurdering: – Gjentatte ganger ble gudshus av ulike valører angrepet i […]