Oppføringer av Hans Olav Arnesen

STLs innspill til handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Takk for anledningen til å komme med innspill på det vi opplever som en viktig handlingsplan. Det er betimelig å utarbeide en egen handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer, noe angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum bekrefter. De viktigste utfordringene Hat mot- og diskriminering av muslimer skal bekjempes med demokratiets virkemidler. Det er viktig […]

STLs årskonferanse 2019: Stor interesse for temaet nasjonalisme og religion

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns årskonferanse 2019 hadde nasjonalisme og religion som tema. Det er åpenbart noe som engasjerer mange ettersom konferansen ble fullbooket, og det uheldigvis ikke ble plass til alle ønsket å komme. H.K.H. Kronprinsen og ordfører Marianne Borgen var blant de 120 gjestene. Dr. Edward Kessler, fra The Woolf Institute i London, […]

Høstsamling for lokale dialoggrupper: «Fint å treffe andre som arbeider med det samme som oss»

28.-29. november var det igjen duket for samling for de lokale dialoggruppene tilknyttet STL. Denne gangen i forlengelsen av STLs årskonferanse 2019, som handlet om nasjonalisme og religion. I løpet av de to dagene fikk de lokale gruppene fortalt om hva de har arbeidet med, og fikk til gjengjeld et generelt overblikk over hva STL-sentralt […]

Religioner og livssyn må også ta ansvar for å løse klimakrisen

Fra venstre på bildet: Dennis Jagestad, Buddhistforbundet, imam Ibrahim Saidy, Daru Salaam Islamic Centre, Einar Tjelle, assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL.  Klimatoppmøtet i Madrid er i full gang. Ved siden av politiske ledere fra hele verden er også religiøse ledere tilstede for å adressere klimautfordringen. På klimatoppmøtet (Cop 25) […]

STL var eneste organisasjon tilstede på høring om handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet

Innlegg til komitéhøring i familie- og kulturkomiteen vedrørende Dokument 8:164 S (2018-2019) Representantforslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet: Ærede komité. Takk for anledningen til å adressere representantforslaget om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet. For det første: det er betimelig med en egen handlingsplan mot muslimfiendtlighet. I sommer fikk særlig Al-Noor-moskeen […]

Det skal være trygt å være jøde! #tryggibønn

Gårsdagens angrep mot en synagoge i Tyskland er nok et eksempel på at guds- og forsamlingshus er blant terroristers aller fremste mål. Gjerningsmannen var høyreekstrem, og hadde hans forsøk på å bryte seg inn i synagogen, hvor menigheten var samlet for å feire jom kippur, kunne tapstallene blitt svært store. Det klarte han ikke, men […]

Nytt statsbudsjett: STL får videreført støtte fra 2019

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i dag. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har mottatt 4, 85 millioner kroner i støtte fra Barne- og familiedepartementet (Norge). Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, er glad for at det økonomiske grunnlaget for å arbeide videre mot visjonen om et livssynsåpent Norge er tilstede også i året som kommer: – Vi […]

STL-samfunn på høring i Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg

Oslo kommune har opprettet et tros- og livssynsutvalg, ledet av Trond Bakkevig. STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, er nestleder. Utvalgets mandat er å gjennomgå kommunens tros- og livssynspolitikk, og komme med anbefalinger til hvordan samarbeidet mellom kommunen og tros- og livssynssamfunnene i hovedstaden kan forbedres. Arbeidet i utvalget er nå i gang, og 3. september […]