Oppføringer av Hans Olav Arnesen

Dette mener STL om den nye loven om tros- og livssynssamfunn

Den nye loven om tros- og livssynssamfunn ble omsider lagt frem på fredag (21.6.2019). Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) gratulerer regjeringen, og hele Norge, med den nye proposisjonen som nå skal oversendes til behandling i Stortinget. STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, har følgende så si om lovforslaget: – Dette har vi ventet på – […]

Nytt regelverk skal sikre tros- og livssynssamfunn de midlene de har krav på i fremtiden

Flere tros- og livssynssamfunn har hatt problemer med å rekke den årlige søknadsfristen for tilskudd. Særlig i 2019 har det vært et problem, ettersom den vanlige påminnelsen fra departementet ikke ble sendt ut i år. Tirsdag denne uken (18.6.2019) var Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Norges kristne råd (NKR) i møte med Barne- […]

Ørekravet innskrenker religionsfriheten uten å øke sikkerheten

Kravet om at man må vise ørene på pass har vært en utfordring for flere trossamfunn hvor bruken av religiøse hodeplagg er utbredt. Blant Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns medlemmer er det særlig sikhene som har vært opptatt av at dette kravet begrenser deres religionsfrihet, og i praksis også deres bevegelsesfrihet. Det er imidlertid også […]

En leder til å gråte over

Av Ingrid Rosendorf Joys. Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk skildrer i sin leder i avisen 10. mai hva som har skjedd og skal skje i Seiersten Misjonshus i Fredrikstad. Tidligere – da det var misjonshus i Misjonssambandets eie – var det «lovsang og bønn i Guds navn», det var «ære til Jesus Kristus» og det var «utallige […]

Generalsekretærens svar til Gunnar Stavrum: Å kutte ut tilskuddene til tros- og livssynssamfunn er ingen god idé

I en kronikk med tittelen: «Jo færre som går i kirken, desto flere millioner til islamske trossamfunn», tar Gunnar Stavrum et oppgjør med den nåværende tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn. Det er veldig bra at Stavrum interesserer seg for tilskuddsordningen, og han har helt rett i at det på sikt vil bli utfordringer ved dagens […]

Solidaritetshilsener fra norske politikere etter angrepene på Sri Lanka- #tryggibønn

Tale av Erna Solberg Denne messen, og flere samlingsstunder som har vært avholdt denne uken, kan forhåpentlig bidra til å gi trøst. Til å hjelpe alle gjennom denne vanskelige tiden. Samlingene viser også samhold, støtte og styrke i et mangfoldig religiøst og etnisk felleskap blant nordmenn med bakgrunn fra eller tilhørighet til Sri Lanka. Angrepene rammet hele Sri Lanka, ja […]