Oppføringer av Hans Olav Arnesen

Slik var 2019 for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har hatt et begivenhetsrikt år. Her er noen av høydepunktene. Lover og forskrifter Hele tros- og livssyns-Norge har ventet i mange år på den nye trossamfunnsloven. Sommeren 2019 kom endelig proposisjon og stortingsmelding om ny lov. Mye tid, både før og etter offentliggjøringen av proposisjonen, har gått til høringer, debatter […]

Svar til Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad: Religion er ikke bare en privatsak

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Religion er en privatsak og bør ikke finansieres av det offentlige, skriver Hilde Øvrebekk i en kommentarartikkel publisert 26. desember. I Norge er det tradisjon for å finansiere en rekke organisasjoner og ideelle virksomheter gjennom skattesystemet. Tilskuddene til tros- og livssynssamfunn er ett av […]

STL mottar Blanche Majors forsoningspris

Blanche Majors forsoningspris deles ut 25. januar 2020. Årets prisvinnere er Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Al-Noor Islamic Centre. STL «tildeles prisen for sin innsats som samfunnsbygger i en tid preget av polarisering og ekstremisme.» Al-Noor Islamic Centre «tildeles prisen for den opptreden som ble vist da de strakte ut en hånd i […]

PST: Antallet høyreekstreme terrorangrep er økende

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sendt ut en pressemelding hvor de informerer om at antallet høyreekstreme terrorangrep er økende. Målene for høyreekstrem terror i 2019 har vært ikke-vestlige innvandrere, muslimer, politikere og jøder. Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, har følgende å si om PSTs trusselvurdering: – Gjentatte ganger ble gudshus av ulike valører angrepet i […]

STLs innspill på høring i Stortinget om ny lov

Innlegg i forbindelse med høring i familie- og kulturkomiteen om ny lov om tros og livssynssamfunn, Prop. 130 L. Høringen fant sted 12.12.2019. Ærede komite. STL opplever den nye trossamfunnsloven som solid. Sammen med stortingsmeldingen om en helhetlig tros- og livssynspolitikk utgjør rammeverket en positiv og bekreftende innstilling til tro og livssyn, og religionsdialog. Vi […]

Svar til Magnus Blaker i Nettavisen: Folk flest er medlem av et tros- eller livssynssamfunn

Av Ingrid Rosendorf Joys I et innlegg med følgende dramatiske ingress: «Staten skal mer enn doble støtten til religiøse», kritiserer Magnus Blaker tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn, slik den foreligger i forslaget til ny trossamfunnslov. Han mener det er problematisk at tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (Dnk) får mer penger jo færre medlemmer […]

Ulik tro – felles ansvar for kloden

Mens vi ventet på skiføret i gamlelandet, samlet politikere, forskere, religiøse ledere og det sivile samfunn i Madrid seg for årets klimatoppmøte. Norges interreligiøse delegasjon – i år bestående av representanter for islam, buddhismen og kristendommen – møtte kolleger fra hele verden som kunne rapportere om orkaner og tropiske sykloner i Mosambik og Bahamas, skogbranner […]

Mål for ny felles lov

Av Ingrid Rosendorf Joys Den nye felles loven skal erstatte dagens ordning som omfatter tre lover: en lov om Den norske kirke,1 en lov om trudomssamfunn2  og en lov om tilskudd til livssynssamfunn.3 En felles lov gir et signal om større likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Dette er også en […]

STLs innspill til handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Takk for anledningen til å komme med innspill på det vi opplever som en viktig handlingsplan. Det er betimelig å utarbeide en egen handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer, noe angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum bekrefter. De viktigste utfordringene Hat mot- og diskriminering av muslimer skal bekjempes med demokratiets virkemidler. Det er viktig […]