Oppføringer av Hans Olav Arnesen

PST: Antallet høyreekstreme terrorangrep er økende

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sendt ut en pressemelding hvor de informerer om at antallet høyreekstreme terrorangrep er økende. Målene for høyreekstrem terror i 2019 har vært ikke-vestlige innvandrere, muslimer, politikere og jøder. Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, har følgende å si om PSTs trusselvurdering: – Gjentatte ganger ble gudshus av ulike valører angrepet i […]

STLs innspill på høring i Stortinget om ny lov

Innlegg i forbindelse med høring i familie- og kulturkomiteen om ny lov om tros og livssynssamfunn, Prop. 130 L. Høringen fant sted 12.12.2019. Ærede komite. STL opplever den nye trossamfunnsloven som solid. Sammen med stortingsmeldingen om en helhetlig tros- og livssynspolitikk utgjør rammeverket en positiv og bekreftende innstilling til tro og livssyn, og religionsdialog. Vi […]

Svar til Magnus Blaker i Nettavisen: Folk flest er medlem av et tros- eller livssynssamfunn

Av Ingrid Rosendorf Joys I et innlegg med følgende dramatiske ingress: «Staten skal mer enn doble støtten til religiøse», kritiserer Magnus Blaker tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn, slik den foreligger i forslaget til ny trossamfunnslov. Han mener det er problematisk at tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (Dnk) får mer penger jo færre medlemmer […]

Ulik tro – felles ansvar for kloden

Mens vi ventet på skiføret i gamlelandet, samlet politikere, forskere, religiøse ledere og det sivile samfunn i Madrid seg for årets klimatoppmøte. Norges interreligiøse delegasjon – i år bestående av representanter for islam, buddhismen og kristendommen – møtte kolleger fra hele verden som kunne rapportere om orkaner og tropiske sykloner i Mosambik og Bahamas, skogbranner […]

Mål for ny felles lov

Av Ingrid Rosendorf Joys Den nye felles loven skal erstatte dagens ordning som omfatter tre lover: en lov om Den norske kirke,1 en lov om trudomssamfunn2  og en lov om tilskudd til livssynssamfunn.3 En felles lov gir et signal om større likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Dette er også en […]

STLs innspill til handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Takk for anledningen til å komme med innspill på det vi opplever som en viktig handlingsplan. Det er betimelig å utarbeide en egen handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer, noe angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum bekrefter. De viktigste utfordringene Hat mot- og diskriminering av muslimer skal bekjempes med demokratiets virkemidler. Det er viktig […]

STLs årskonferanse 2019: Stor interesse for temaet nasjonalisme og religion

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns årskonferanse 2019 hadde nasjonalisme og religion som tema. Det er åpenbart noe som engasjerer mange ettersom konferansen ble fullbooket, og det uheldigvis ikke ble plass til alle ønsket å komme. H.K.H. Kronprinsen og ordfører Marianne Borgen var blant de 120 gjestene. Dr. Edward Kessler, fra The Woolf Institute i London, […]

Høstsamling for lokale dialoggrupper: «Fint å treffe andre som arbeider med det samme som oss»

28.-29. november var det igjen duket for samling for de lokale dialoggruppene tilknyttet STL. Denne gangen i forlengelsen av STLs årskonferanse 2019, som handlet om nasjonalisme og religion. I løpet av de to dagene fikk de lokale gruppene fortalt om hva de har arbeidet med, og fikk til gjengjeld et generelt overblikk over hva STL-sentralt […]