Oppføringer av Hans Olav Arnesen

Rigide tilskuddsregler resulterer i forskjellsbehandling

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL. Et sikkert vårtegn har med tiden dessverre blitt at flere tros- og livssynssamfunn ikke makter å møte dokumentasjonskravene til fylkesmannen i tide til å utløse de tilskuddene de har krav på. Det er her viktig å merke seg at tilskuddet ikke er en utlysning eller søknad, men tilbakebetaling […]

Bekymret for økt muslimfiendtlighet

Norges institusjon for menneskerettigheter leverte i dag sin årlige rapport til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. På lanseringsseminaret ble det også avholdt en paneldebatt med tittelen: «Hvor trykker egentlig menneskerettighetsskoen?» I panelet satt likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm, barneombud Inga Bejer Eng, advokat hos Regjeringsadvokaten Marius Emberland og Jon Peder Egenæs, som er generalsekretær i […]

Ingrid Rosendorf Joys tale på Kirkemøtet

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, hadde æren av å holde en innledningstale til Kirkemøtet i Den norske kirke. Den er gjengitt i sin helhet i teksten nedenfor: Kjære venner. Gratulerer med en strålende åpningsgudstjeneste – man blir oppløftet av å delta i en gudstjeneste som denne, i Nidarosdomen, Norges nasjonalhelligdom. I sin åpningstale takket […]

Hele Norge skal være trygge i bønn

I flere norske byer ble det i forrige uke avholdt solidaritetsaksjoner til støtte for norske muslimer med emneknaggen #tryggibønn. Her får du en oversikt over aksjonene. Drammen Det var Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) som aller først tok initiativ til å avholde en solidaritetsaksjon. I Drammen tok aksjonen form av en moskévandring hvor […]

Om vi står sammen har terroristene ingen sjanse

Fredag 22.3.2019 var ledere fra alle STLs femten medlemsorganisasjoner samlet i solidaritet utenfor ICC-moskeen på Grønland. Bakteppet for aksjonen var det grusomme terrorangrepet mot to moskeer i New Zealand, men også de muslimfiendtlige holdningene som er påvist i Holocaustsenterets undersøkelse «Holdninger til jøder og muslimer i 2017», og som bidrar til å skape frykt for […]

En hilsen til våre muslimer

På vegne av alle tros- og livssynssamfunnene i STL holdt biskop Bernt Eidsvig fra Den katolske kirke en hilsen til norske muslimer under #tryggibønn-aksjonen 22.3.2019. Hilsenen kan du lese nedenfor. Av Bernt Eidsvig på vegne av norske tros- og livssynssamfunn i STL Vi er alle opprørt og fortvilet over terrorhandlingen som fant sted fredag den […]

#TRYGGIBØNN – solidaritetsaksjon for norske muslimer

Førstkommende fredag (22.3.2019 kl. 14.00) arrangerer tros- og livssynssamfunn i Norge en aksjon utenfor Islamic Cultural Centre-moskeen i Oslo. De brutale terrorangrepene mot muslimer samlet til bønn i New Zealand viser at det å kunne praktisere sin tro eller sitt livssyn i fred uheldigvis ikke er noen selvfølge. Tros- og livssynssamfunnene i STL ønsker å […]

Hva kan vi forvente av det nye masterprogrammet for religions- og livssynsledere?

Det nye masterprogrammet i ledelse, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet ved UiO er historisk. Det er ikke en religionsutdanning, men et studium som blant annet tar sikte på å utstyre religions- og livssynsledere fra alle tradisjoner med den nødvendige kompetansen til å betjene behovene til ulike samfunnsinstitusjoner innenfor kriminalomsorg-, helse- og forsvarssektoren. Bevilgningene […]