Oppføringer av Hans Olav Arnesen

Storslagen lansering av nytt masterprogram for religions- og livssynsledere

Mandag 11.3.2019 ble det skrevet et stykke norsk utdanningshistorie da det nye masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis ble etablert. Utdanningen tar sikte på å heve kompetansenivået til religions- og livssynsledere, og gjøre dem bedre rustet til å levere de tjenestene ulike institusjoner innenfor kriminalomsorg-, forsvars- og helsesektoren etterspør. Kronprins, statsråd og ordfører Det er […]

Ny master for tros- og livssynsledere – et samfunnsansvar

Av Ingrid Rosendorf Joys og Anne Sender. Menneskene har trodd på noe, eller noen, siden tidenes morgen. Åndelige refleksjoner, ritualer og institusjonaliserte religioner har vært med oss gjennom hele vår historie. Det er heller ingen mangel på historiske forsøk på å enten ensrette eller utrydde tro, fra både antireligiøse despoter og religiøse ekstremister. Det forrige […]

Nytt masterprogram for tros- og livssynsledere etableres

Mandag 11. mars markerer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Det teologiske fakultet ved UiO etableringen av masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF. Målet med masterprogrammet er både å styrke kompetansen til tros- og livssynsledere i Norge, men også å dekke behovene for tros- og livssynstjenester i forsvaret, helsesektoren og kriminalomsorgen. Målet med […]

Mangfold- og dialogbevissthet i Bodø

Bodø er, som alle andre norske byer, en by i endring som blir stadig mer mangfoldig. Da er det naturlig at det melder seg et ønske om å øke den lokale mangfoldskompetansen. Generalsekretær i samarbeidsrådet, Ingrid Rosendorf Joys, ble invitert til Bodø forrige uke, 27. februar. Først holdt hun et foredrag for prester og kirkelige […]

Religionsfaget i skolen bør ikke legges ned

Av Ingrid Rosendorf Joys I en reportasje i Vårt Land (05.03.2019) tar sosiolog Gunnar C. Aakvaag til orde for at man bør legge ned religionsfaget i skolen. Hans premiss er at Norge er et sekulært samfunn. Konklusjonen er uheldig, og premisset bør i det minste nyanseres. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ønsker å peke […]

STL har ansatt to nye prosjektkoordinatorer

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har fått to nye prosjektkoordinatorer for kalenderåret 2019. De skal utvikle og følge opp lokale kurs og arrangementer i samarbeid med lokale dialoggrupper basert på STLs guide «Å leve med tro og livssyn i Norge». Tidligere rektor og journalist. Niels Fredrik Skarre og Kai Erik Westergaard er ansatt som […]

Lærerikt samlingsmøte for lokale dialoggrupper i STL

Over store deler av landet finnes det ulike dialoggrupper tilknyttet STL som gjør et verdifullt arbeid i sitt lokalmiljø. Mandag 25. februar var flere av disse samlet i Oslo på det årlige fellesmøtet for lokale grupper. DOTL, FTL Kristiansand, STL Bergen, STL Grenland og STL Stavanger var alle representert på samlingen. Møtet varte hele dagen […]

Tilskuddsreglene er rigide

Mindre samfunn, som baserer mye av driften sin på frivillighet, har større vanskeligheter med å rekke tilskuddsfristen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Det bør staten ta hensyn til, mener generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys. Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys har blitt intervjuet av Kristelig Pressekontor (KPK) angående tilskuddsfristen for tros- og livssynssamfunn […]

STL har fått to nye medlemmer

Muslimsk Dialognettverk Norge og Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge er tatt opp som medlemmer av STL. Fra observatører til medlemmer Den 25. februar 2019 ble det avholdt årsmøte i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Blant vedtakene som ble fattet var opptak av Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge og Muslimsk Dialognettverk Norge som medlemmer av STL. Et enstemmig […]

Ayyám-i-Há

26. februar-1. mars feirer bahaier høytiden Ayyám-i-Há, de innskutte dager. Høytiden er viet til forberedelse til fasten som starter 2. mars og er en tid for gjestfrihet, nestekjærlighet, gavmildhet og glede. Bahá’í-kalenderen er en solkalender og består av 19 måneder med 19 dager i hver. Fasten starter første dag i den siste måneden, varer i […]