Oppføringer av Irene Incerti-Thery

Restilskudd lokalt dialogarbeid STL

STL lyser ut restmidler på kr. 95 000,- til lokalt dialogarbeid i 2020. Søknadsfrist er 31. mai, midlene skal brukes i høsthalvåret. Formålet med tilskuddet er å gi støtte til ulike typer lokalt samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn som bidrar til å fremme forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynsgrenser. Det gis tilskudd […]

Vikariat som kommunikasjonskonsulent i STL

STL søker etter en vikar i 2019 for ansatt som går ut barselpermisjon. Stillingen består hovedsakelig av kommunikasjonsarbeid og andre oppgaver i sekretariatet. Vi ser etter en organisert og selvdreven person, som er teknisk anlagt og har erfaring fra kommunikasjonsarbeid.   Arbeidsoppgaver: følge mediebildet med oppdateringer, nyheter, profileringsarbeid og kommunikasjon på e-post, STLs nettside og […]

Forslaget til statsbudsjett 2019

Forslaget til statsbudsjett for 2019 ble lagt fram 8. oktober, og STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, er svært glad for økningen på 2 mill. kroner som er øremerket mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom.   «For STL betyr dette forslaget en økning på 1 mill. kroner i neste års budsjett og gode muligheter til å […]

STL har fått to nye medarbeidere

Kristin Mile er ansatt i en vikarstilling som administrasjonskonsulent. Hun skal jobbe med administrasjon, kommunikasjon og faglig arbeid.   Kristin Mile har vært generalsekretær i Human-Etisk Forbund i 12 år og har sittet som rådsmedlem i STL like lenge. Tidligere jobbet Kristin som likestillingsombud.     Stein Villumstad er engasjert i prosjektet «Kartlegging av tros- […]

Håndhilsing

«Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) anbefaler håndhilsing. Statlige påbud er imidlertid ikke veien å gå. Dialog der forventninger formidles i forkant av et arbeidsforhold, fungerer allerede godt mange steder.» skrev STL i innlegg i Aftenpostens kort sagt debattredaksjon, mandag 13. august. Les innlegget her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/gPejp1/Kort-sagt_-mandag-13-august-   STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys ble også intervjuet […]

Vikariat som administrasjonskonsulent i STL

STLs administrasjonskonsulent går over i en midlertidig prosjektstilling i STL. Vi søker derfor etter en vikar for vedkommende i stillingen som administrasjonskonsulent med informasjonsoppgaver fra september 2018 til juni 2019, med mulighet for forlengelse. Stillingen er hovedsakelig administrativ og skal utøve støttefunksjoner for sekretariatet. Vi ser etter en organisert og selvdreven person til en jobb […]

Utdanning av religiøse ledere

Teologisk Fakultet har fått 5 millioner kroner for utvikling av et utdanningsløp for religiøse ledere. Allerede til høsten 2018 tilbys en forsmak med emnet Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn. Søknadsfrist er 1. august. Emnet vil inngå som fellesemne i den nye masteren for religiøse ledere med arbeidstittelen «Lederskap, etikk og samtalepraksis» med […]

Lansering: STLs nye nettside

STLs nye nettside er lansert! Målet med den nye nettsiden er å få et mer moderne uttrykk og økt tilgjengelighet. Den nye nettsiden har informasjon om STLs politiske arbeid, rapporter, høringssvar, arrangement og prosjekter.   Se STLs nye kalenderfunksjon her: www.trooglivssyn.no/kalender Informasjon om høytider og arrangementer blir oppdatert løpende. Se STLs nye bildearkiv her: www.trooglivssyn.no/bildearkiv […]

Hårreisende om omskjæring

«Vi snakker om folk som har bodd i Norge i generasjoner og tradisjoner som går langt tilbake. Dette er en «oss og dem»-tankegang som er skremmende og voldsom» sa Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL til Vårt land som reaksjon på Klinges (Sp) utspill om omskjæring. Les artikkelen her:

Å skyte spurv med kanoner

«STL advarer mot den politiske iveren etter å forby ting man ikke liker.» skriver STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i kronikk som stod på trykk i Vårt land 12. juni 2018. «Forslagene rammer sjelden majoritetsbefolkningen, men er ofte rettet mot den muslimske minoriteten. Det er med på å underbygge et skille mellom «oss» og «dem».» […]