Oppføringer av Irene Incerti-Thery

Restilskudd lokalt dialogarbeid STL

STL lyser ut restmidler på kr. 95 000,- til lokalt dialogarbeid i 2020. Søknadsfrist er 31. mai, midlene skal brukes i høsthalvåret. Formålet med tilskuddet er å gi støtte til […]

Vikariat som kommunikasjonskonsulent i STL

STL søker etter en vikar i 2019 for ansatt som går ut barselpermisjon. Stillingen består hovedsakelig av kommunikasjonsarbeid og andre oppgaver i sekretariatet. Vi ser etter en organisert og selvdreven […]

Forslaget til statsbudsjett 2019

Forslaget til statsbudsjett for 2019 ble lagt fram 8. oktober, og STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, er svært glad for økningen på 2 mill. kroner som er øremerket mangfold, inkludering […]

STL har fått to nye medarbeidere

Kristin Mile er ansatt i en vikarstilling som administrasjonskonsulent. Hun skal jobbe med administrasjon, kommunikasjon og faglig arbeid.   Kristin Mile har vært generalsekretær i Human-Etisk Forbund i 12 år […]

Håndhilsing

«Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) anbefaler håndhilsing. Statlige påbud er imidlertid ikke veien å gå. Dialog der forventninger formidles i forkant av et arbeidsforhold, fungerer allerede godt mange steder.» […]

Vikariat som administrasjonskonsulent i STL

STLs administrasjonskonsulent går over i en midlertidig prosjektstilling i STL. Vi søker derfor etter en vikar for vedkommende i stillingen som administrasjonskonsulent med informasjonsoppgaver fra september 2018 til juni 2019, […]

Lansering: STLs nye nettside

STLs nye nettside er lansert! Målet med den nye nettsiden er å få et mer moderne uttrykk og økt tilgjengelighet. Den nye nettsiden har informasjon om STLs politiske arbeid, rapporter, […]

Hårreisende om omskjæring

«Vi snakker om folk som har bodd i Norge i generasjoner og tradisjoner som går langt tilbake. Dette er en «oss og dem»-tankegang som er skremmende og voldsom» sa Ingrid […]