Oppføringer av Irene Incerti-Thery

Håndhilsing

«Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) anbefaler håndhilsing. Statlige påbud er imidlertid ikke veien å gå. Dialog der forventninger formidles i forkant av et arbeidsforhold, fungerer allerede godt mange steder.» skrev STL i innlegg i Aftenpostens kort sagt debattredaksjon, mandag 13. august. Les innlegget her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/gPejp1/Kort-sagt_-mandag-13-august-   STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys ble også intervjuet […]

Vikariat som administrasjonskonsulent i STL

STLs administrasjonskonsulent går over i en midlertidig prosjektstilling i STL. Vi søker derfor etter en vikar for vedkommende i stillingen som administrasjonskonsulent med informasjonsoppgaver fra september 2018 til juni 2019, med mulighet for forlengelse. Stillingen er hovedsakelig administrativ og skal utøve støttefunksjoner for sekretariatet. Vi ser etter en organisert og selvdreven person til en jobb […]

Utdanning av religiøse ledere

Teologisk Fakultet har fått 5 millioner kroner for utvikling av et utdanningsløp for religiøse ledere. Allerede til høsten 2018 tilbys en forsmak med emnet Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn. Søknadsfrist er 1. august. Emnet vil inngå som fellesemne i den nye masteren for religiøse ledere med arbeidstittelen «Lederskap, etikk og samtalepraksis» med […]

Lansering: STLs nye nettside

STLs nye nettside er lansert! Målet med den nye nettsiden er å få et mer moderne uttrykk og økt tilgjengelighet. Den nye nettsiden har informasjon om STLs politiske arbeid, rapporter, høringssvar, arrangement og prosjekter.   Se STLs nye kalenderfunksjon her: www.trooglivssyn.no/kalender Informasjon om høytider og arrangementer blir oppdatert løpende. Se STLs nye bildearkiv her: www.trooglivssyn.no/bildearkiv […]

Hårreisende om omskjæring

«Vi snakker om folk som har bodd i Norge i generasjoner og tradisjoner som går langt tilbake. Dette er en «oss og dem»-tankegang som er skremmende og voldsom» sa Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL til Vårt land som reaksjon på Klinges (Sp) utspill om omskjæring. Les artikkelen her:

Å skyte spurv med kanoner

«STL advarer mot den politiske iveren etter å forby ting man ikke liker.» skriver STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i kronikk som stod på trykk i Vårt land 12. juni 2018. «Forslagene rammer sjelden majoritetsbefolkningen, men er ofte rettet mot den muslimske minoriteten. Det er med på å underbygge et skille mellom «oss» og «dem».» […]

Seminar om religion og barnevern i Tromsø

STL i samarbeid med STL Tromsø, Alnor Moské og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved UiT arrangerte et seminar om religion og barnevern 5. juni i Tromsø. Vi ser frem til videre arbeid med denne gruppen.   Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL, sa blant annet «Vi må unngå utenforskap og alenegang, vi trenger […]

Tros- og livssynsloven ville blitt dømt i Menneskerettighetsdomstolen

«Medlemmene i de ulike tros- og livssynssamfunnene er selvsagt like mye verdt. Det må gjenspeiles i finansieringssystemet», skriver STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i kronikk som stod på trykk i Vårt land 22.mai 2018. Joys peker på de to feltene det er mest uenighet om i regjeringens forslag til ny tros- og livssynslov. «Det er […]

Åpent møte UD – STL innspill

  Les mer om det åpene møte Utenriksdepartementet holdt om høring av Norge i FNs menneskerettighetsråd her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mr_periodisk/id2597966/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS-2581966-ownerid833-documentTypeaktuelt     Innspill fra STL Av: Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær STL   Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) som samler bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge, troende og ikke-troende, takker for denne muligheten.   Vi vil […]

Du skal ikke blåse i menneskerettsbestemmelsene

«Like oppsiktsvekkende som at en stortingsrepresentant «blåser i» menneskerettighetene, er det at et såkalt liberalt parti som Fremskrittspartiet ønsker å forby noe som ikke finnes.» skriver STLs generalsekretær i et innlegg i Vårt Land i dag: www.verdidebatt.no/innlegg/11724441-du-skal-ikke-blase-i-menneskerettsbestemmelsene   Du skal ikke blåse i menneskerettsbestemmelsene I Vårt Land 25. april kan vi lese om storingsrepresentant og […]