Oppføringer av Kai Erik Westergaard

Kongelig myndighetsmiddag

Med hijab, kilt og bunad var norske religions- og livssynsrepresentanter med på feiring av prinsesse Ingrid Alexandras 18årsdag på Deichman Hovedbibliotek. 

Gjensidig besøk

Tros- og livssynsministeren besøkte tros- og livssynsamfunnene. Dagen etter besøkte tros- og livssynrepresentanten ministeren.

Oslo STL blir realisert – med god hjelp fra Oslo kommune

Kulturbyråden i Oslo bevilger en million kroner til opprettelse av STL Oslo. Tros- og livssynssamfunnene i Oslo er viktige institusjoner ikke bare for medlemmene selv, men også for byen som helhet. For mange er trossamfunnet en åndelig havn og et hjem utenfor hjemmet, hvor man kan feire flere av livets største øyeblikk. − Vi er veldig glade […]