Oppføringer av Kristin

Lansering av Uenighetens fellesskap

Tirsdag 20. november lanserte Religioner.no og STL det nye prosjektet Uenighetens fellesskap. Det ble et flott arrangement med mange gjester, gode taler og presentasjon av en viktig kunnskapsressurs.   STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys sier dette om prosjektet: «Uenighetens fellesskap er en unik ressurs som presenterer en hel rekke religioner og livssyn. Jeg håper dette innenfra-perspektivet […]

STLs Gjestebud 2018

When: 4th December 9 am – 1 pm Where: Litteraturhuset, The House of Literature in Oslo   The Council for Religious and Life Stance Communities (STL) invites you to the STL Annual Seminar 2018.   Professor Karima Bennoune, UN Special Rapporteur in the field of cultural rights will give the keynote speech. Bennoune will address […]

Religiøse ledere samlet til samtale om menneskerettighetene i anledning FN-dagen!

    24.oktober 2018 ble menneskerettighetenes 70-årsdag markert i regions- og livssynslederforum, og samtalen fokuserte på status for religionsfriheten nasjonalt og internasjonalt. Det har ikke vært allment kjent at de øverste religions- og livssynslederne i Norge har samlet seg til jevnlige dialog med hverandre gjennom ti år. I dette forumet har topplederne i Den norske […]

Med KrF på laget?

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn skal ikke mene noe om KrFs valg av partnere. En ny tros- og livssynslov og en stortingsmelding om samme tema skal behandles på nyåret. Uansett hva eller hvem KrF velger, er vi opptatt av at den nye loven og stortingsmeldingen kommer på plass, og med likebehandling og livssynsåpenhet som bærende […]

Ungdomslederseminar 2018

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og UngDialog arrangerer for fjerde gang ungdomslederseminar. Målet er å samle unge til diskusjon om samfunnsaktuelle tema. Tema for årets ungdomslederseminar er teknologi.   Dag Hareide innleder om kunstig intelligens og digitale enheter som fyller hverdagen, og genteknologi som kan forandre mennesker – hva tenker vi om det? Nayyer […]