Oppføringer av Kristin

Norske tros- og livssynsledere: Hent barna hjem!

Et samlet lederskap fra hele bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge støtter oppropet hent barna hjem, initiert av Knut Vollebæk om at de norske barna innestengt i leirer i Syria må få komme til Norge. – Vi oppfordrer regjeringen til å hente hjem de norske barna og deres mødre som ber om det. De […]

Innlegg i Aftenposten om finansiering av tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn finansierer seg selv Ingunn Økland skriver i Aftenposten 7. januar at søknaden fra Helge Lurås og Ytringsfrihetsforbundet (YFO) om å få statsstøtte til sitt nystiftede livssynssamfunn kan undergrave det hun kaller «den dumsnille ordningen». YFO fyller ikke kravene til innhold som gjelder i dagens lovverk: «Et livssynssamfunn tar opp «de mer sentrale […]

Ledig stilling som prosjektkoordinator i STL i 2019 (engasjement)

Et landsdekkende prosjekt finansiert gjennom Kulturdepartementets satsing på integrering, mangfold og fattigdomsreduksjon skal gjennomføres i 2019. Vi ser etter en organisert og selvdreven person som har erfaring fra undervisning og kursopplegg.   Arbeidsoppgaver: utvikle og følge opp lokale kurs/arrangementer i samarbeid med lokale dialoggrupper   basert på STLs guide «Å leve med tro og livssyn i […]

STLs Dialogpris 2018

STLs Dialogpris ble delt ut for fjerde gang på STLs gjestebud 4. desember 2018. I år ble prisen gitt til Yousef Bartho Al Nahi, Tor Itai Keilen, Siri Marie Seim Sønstelie og Faten Mahdi Al-Husseini. De fire forteller sine historier i teaterstykket «Utafor» på Det norske teateret. Utenforskap er et dagsaktuelt tema og gjennom teaterstykket peker de […]

Lansering av Uenighetens fellesskap

Tirsdag 20. november lanserte Religioner.no og STL det nye prosjektet Uenighetens fellesskap. Det ble et flott arrangement med mange gjester, gode taler og presentasjon av en viktig kunnskapsressurs.   STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys sier dette om prosjektet: «Uenighetens fellesskap er en unik ressurs som presenterer en hel rekke religioner og livssyn. Jeg håper dette innenfra-perspektivet […]

STLs Gjestebud 2018

When: 4th December 9 am – 1 pm Where: Litteraturhuset, The House of Literature in Oslo   The Council for Religious and Life Stance Communities (STL) invites you to the STL Annual Seminar 2018.   Professor Karima Bennoune, UN Special Rapporteur in the field of cultural rights will give the keynote speech. Bennoune will address […]

Religiøse ledere samlet til samtale om menneskerettighetene i anledning FN-dagen!

    24.oktober 2018 ble menneskerettighetenes 70-årsdag markert i regions- og livssynslederforum, og samtalen fokuserte på status for religionsfriheten nasjonalt og internasjonalt. Det har ikke vært allment kjent at de øverste religions- og livssynslederne i Norge har samlet seg til jevnlige dialog med hverandre gjennom ti år. I dette forumet har topplederne i Den norske […]

Med KrF på laget?

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn skal ikke mene noe om KrFs valg av partnere. En ny tros- og livssynslov og en stortingsmelding om samme tema skal behandles på nyåret. Uansett hva eller hvem KrF velger, er vi opptatt av at den nye loven og stortingsmeldingen kommer på plass, og med likebehandling og livssynsåpenhet som bærende […]

Ungdomslederseminar 2018

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og UngDialog arrangerer for fjerde gang ungdomslederseminar. Målet er å samle unge til diskusjon om samfunnsaktuelle tema. Tema for årets ungdomslederseminar er teknologi.   Dag Hareide innleder om kunstig intelligens og digitale enheter som fyller hverdagen, og genteknologi som kan forandre mennesker – hva tenker vi om det? Nayyer […]