Arrangement av U.S. Embassy Oslo i anledning Religious Freedom Day januar 2018 i samarbeid med STL