Fagseminar med Bielefeldt februar 2018. Fagseminaret «En livssynslov til besvær: Lar særstilling og likebehandling seg kombinere?»