Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har deltatt med arrangement under UiO-festivalen i 2017.