Årlig samling for lokale dialoggrupper februar 2018. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.