Religions- og livssynslederforumsmøte i 2017. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.