Lansering av kartleggingsrapport tros- og livssynsmangfold Oslo, feb 2018