Møte mellom Bufdir og 18 tros- og livssynsrepresentanter om ambassadøravtale og BRO-prosjekt 27 januar 2021