Alle skal med!

«Når samfunnet skal bygges, må alle bidra. For mer enn tjue år siden samlet en mangfoldig gjeng av representanter for ulike tros- og livssynssamfunn i Norge seg og dannet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL. I starten ble det gjort noen lure strategiske valg: dialogen skulle drives i nåtid med framtiden som perspektiv, ikke bakoverskuende som en konkurranse i hvem som var mest diskriminert. Det ble videre lagt vekt på at dialogen ikke skulle bli en kamparena for minoritetene versus majoriteten: Alle skulle med. Slik er det fremdeles.»

 

Utdraget er fra kronikken «Alle skal med!», skrevet av STLs rådsleder, generalsekretær og spesialrådgiver. 27. september trykte Dagsavisen kronikken «Alle skal med!», skrevet av STLs rådsleder Britt Strandlie Thoresen, STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og STLs spesialrådgiver Anne Sender.

Les hele kronikken her http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle-skal-med-1.1031593 og her:

 

Alle skal med!

Det finnes ikke bare én identitet som hvit og kristen nordmenn. Heldigvis.

Når samfunnet skal bygges, må alle bidra.

 

For mer enn tjue år siden samlet en mangfoldig gjeng av representanter for ulike tros- og livssynssamfunn i Norge seg og dannet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL. I starten ble det gjort noen lure strategiske valg: dialogen skulle drives i nåtid med framtiden som perspektiv, ikke bakoverskuende som en konkurranse i hvem som var mest diskriminert. Det ble videre lagt vekt på at dialogen ikke skulle bli en kamparena for minoritetene versus majoriteten: Alle skulle med. Slik er det fremdeles.

 

Samarbeidsrådet dekker tros- og livssynsbredden i Norge. Vi driver dialog for å øke kjennskap til og kunnskap om de ulike tros- og livssynssamfunnene. Denne kjennskapen søkes styrket både mellom de ulike tros- og livssynssamfunnene og ut i storsamfunnet. Vi jobber politisk for å sikre en aktiv og understøttende tros- og livssynspolitikk basert på likebehandling. Og vi jobber for at hvert enkelt tros- eller livssynssamfunn skal bli gode og trygge samfunnsaktører på egen kjøl. Det betyr at styreform, organisering og kommunikasjon blir viktig, og at det må påpekes der det skurrer, både internt i STL og i offentligheten når det trengs.

 

De seneste tiårene har Norge gått fra å være et tros- og livssynsmessig enfold til å bli det mangfoldet vi er i dag. 29 prosent av den norske befolkning står utenfor Den norske kirke og andelen er økende. Hele 15 prosent av befolkningen er ikke registrert i noen tros- eller livssynssamfunn.

 

Vårt økende mangfold utfordrer oss på flere områder. Mens vi i Norge lenge har vært god på likhet, med statskirke og tette bånd mellom kirke og samfunn, skal vi nå lære oss å leve med forskjeller på tros- og livssynsfeltet. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ønsker å bygge et uenighetsfellesskap. Økt forskjellighet i samfunnet handler ikke bare om overfladiske forskjeller, men handler også om reelle verdiforskjeller. I dag finnes det mange norsk-pakistanere, eller norsk-filippinske og norsk-jødiske eller norsk-muslimske med nasjonale og religiøse identiteter som flyter mellom majoritets- og minoritetsidentiteter. Det finnes ikke bare én identitet som hvit og kristen nordmenn. Heldigvis. Vi har mangfoldet og det beriker oss. Det er jo vår rolle som bidragsytende samfunnsborger, og ikke vår identitet, som teller.

 

Vi trenger å diskutere utfordringene både om miljøer med kvinnediskriminering og utenforskap, men polariseringen i samfunnsdebatten som vi ikke minst har sett i valgkampen er skadelig. Den gjør oss mer opptatt av det som skiller enn det som forener som innbyggere i staten Norge. Den vektlegger konfliktpotensialet i stedet for å se på de ulike bidragene den enkelte kan bidra med.

 

Når Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn samler tros- og livsynsbredden i Norge er det i overbevisningen om at vi best finner gode løsninger i fellesskap. At vi lærer av hverandres praksis og overbevisning og at vi styrkes i vår egen tro ved å lære om mangfoldet. Vi må jobbe fram de gode fellesskapsløsningene for landet vårt, ikke bli blindet av egne særinteresser. Vårt tros- og livssynsåpne samfunn må villes. Mine rettigheter er avhengig av at alle andre har de samme rettighetene. Når vi ser at land både i og utenfor vårt eget kontinent strammer til på tros- og livssynsfeltet, vet vi at det er minoritetene som lider under det først og mest. I Norge har vi valgt en annen vei. Regjeringen skal etter valget få på plass en ny lov på tros- og livssynsfeltet. Og den skal presentere en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Utfordringen ligger i å finne nettopp de gode fellesskapsløsningene og rimelige særinteressene. Vi kan tåle mye uenighet og forskjellighet, og vi må innrømme den andre den samme friheten vi søker for oss selv.

 

Gjestebud 2017

Velkommen til STLs årlige Gjestebud 9. oktober

500 years of State-Church relations in Norway are coming to an end. The Government of Norway has just presented its proposal for a new law regulating relations between the State, the Church of Norway and Religious and Life-Stance communities, particularly looking at State financing.

When: 9th October 9 am – 1 pm

Where: Litteraturhuset, The House of Literature in Oslo

 

The Council for Religions and Life Stance Communities (STL) would like to invite to a seminar to address issues related to the new law. 

The key-note speech will be delivered by Professor Jonathan Fox. The theme of the speech is “Religious tolerance and intolerance in a global perspective”.

Professor Jonathan Fox

Jonathan Fox is a world-renowned scholar in the area of Religion and Politics. Fox examines the impact of religion on politics in relation to international interventions, ethnicity and nationalism, terrorism and national security. In his numerous publications, Jonathan Fox also focuses on issues of State, religion and secularism, particularly concerning discrimination against religious minorities. 

Professor Jonathan Fox’s address will be followed by the input of Torkel Brekke, Research Professor at The Peace Research Institute of Oslo (PRIO)/Civita, sharing his perspectives on the Norwegian context. A second response on the Norwegian context will be given by Asle Toje, foreign policy researcher and commentator.

A panel debate will follow, introduced by Ingrid Rosendorf Joys, General Secretary of the Council of Religious and Life Stance Communities (STL) and moderated by Dr. Vebjørn Horsfjord, Postdoctoral Fellow at The Faculty of Theology.

Program

08:30: Coffee and croissants

09:00: Welcome by Britt Strandlie Thoresen, Chair of the Council of Religious and Life Stance Communities (STL)

09:05: Opening by Bård Folke Fredriksen, State Secretary to the Minister of Culture

09:15: Keynote speech by Prof. Jonathan Fox

10:00: Liberal perspectives on the Norwegian context by Prof. Torkel Brekke

10:15: Conservative perspectives on the Norwegian context Asle Toje

10:30: Break and refreshments

10:50: Intro to panel discussion focusing on the suggested new Law on Religious and Life-Stance Communities by Ingrid Rosendorf Joys

11:15: Panel discussion and Q&A with speakers moderated by Dr. Vebjørn Horsfjord

12:30:  Closing

The seminar will be conducted in English.

No entrance fee.

Register for the seminar here.

 

 

Foto BY: Steinar Mathiesen/Scandinavian Stockphoto, Bar-Ilan University, Bård Bøe, Evelyn Pecori, Ilja C. Hendel, Mikaela Berg, Siri Øverland, UiO

 

For more information see STLs facebook event.

 

Recent books by Fox:

Jonathan Fox. The Unfree Exercise of Religion: A World Survey of Religious Discrimination against Religious Minorities, (New York: Cambridge University Press, 2016).

Jonathan Fox. Political Secularism, Religion, and the State: A Time Series Analysis of Worldwide Data, (New York: Cambridge University Press, 2015).

Jonathan Fox. An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice, (London, UK: Routledge, 2013).

Jonathan Fox, ed. Religion, Politics, Society, and the State, (New York: Oxford University Press, 2012).

Finansiering av tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ønsker en aktivt understøttende tros- og livssynspolitikk basert på likebehandling. Dette inkluderer også finansiering av tros- og livssynssamfunn. STL stiller seg skeptisk til Fremskrittspartiet (FrP) sitt forslag om å kutte støtten til tros- og livssynssamfunn.

 

«Jeg mener at FrPs forslag er i strid med grunnloven, som knesetter både prinsippet om likebehandling og om finansiering av tros- og livssynssamfunn» sier STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys.

 

FrPs forslag innebærer å fortsatt støtte kirkebygg, men det er uklart om dette gjelder alle kirkebygg eller bare de særlig verneverdige.

«Å velge å finansiere bare kirkebyggene vil være et grovt eksempel på diskriminering av de andre tros- og livssynssamfunnene» sier Joys.

 

Hør debatten om tilskuddsordninger til trossamfunn mellom STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og FrPs finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi på Arendalsuka, på NRK radio Her og nå.

 

Ledig stilling i STL: Utvikling av undervisningsopplegg om religionsfrihet

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) søker etter en person som kan utvikle pedagogiske verktøy til kurs og workshop basert på et allerede utarbeidet hefte om «Å leve med tro og livssyn i Norge.»

 

Målgruppen for kursene er dialoggrupper, menigheter, paraplyorganisasjoner for medlemssamfunn og enkeltmedlemmer i STLs medlemssamfunn rundt i landet. Oppsøkende kursvirksomhet hos de lokale dialoggruppene (7stk) og tros- og livssynssamfunn lokalt inngår også i stillingen.

 

STL utarbeidet i 2016 en informasjonsguide rettet mot informasjonsformidlere i flyktningmottak, kommuner og frivillige organisasjoner om «Å leve med tro og livssyn i Norge».

 

Guiden ble finansiert av Kulturdepartementet og brukes i introduksjonsprogrammet i regi av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet. Det er dette heftet som skal brukes som utgangspunkt for kursene og workshopene.

 

Det er en heltidstilling som varer frem til nyttår. Prosjektet kan bli videreført hvis vi får sikret videre finansiering.

 

Vi ønsker oss en person som:

 • er selvgående og har pågangsmot;
 • har interkulturell forståelse;
 • har kompetanse på å utvikle undervisningsopplegg;
 • liker å undervise/snakke med ulike mennesker;
 • kan administrere prosjektet;
 • har høyere utdanning.

 

Vi tilbyr:

 • et hyggelig arbeidsmiljø i Oslo sentrum;
 • arbeidsoppgaver innen svært aktuelle samfunnsområder;
 • høyt tempo;
 • fleksibel arbeidstid;
 • lønn etter avtale.

 

Vi oppfordrer særlig mennesker med minoritetsbakgrunn å søke stillingen.

 

Søknadsfrist 8. september 2017. Søknad med CV sendes til stl@trooglivssyn.no. Oppstart så snart som mulig.

Spørsmål om stillingen rettes til Ingrid R. Joys (mob:40215132), generalsekretær i STL.

 

Samarbeidsrådet består av 14 medlemssamfunn og har som formål er å arbeide for politisk likebehandling, og fremme kunnskap og respekt gjennom dialog i og mellom de ulike samfunnene og med storsamfunnet. STL har et sekretariat med tre faste ansatte i Rådhusgt 1-3.

 

3,6 millioner kroner til tro- og livssynsdialog

STL har fått delfinansiering fra Kulturdepartementet til ett av årets viktigste prosjekter: «Å leve med tro og livssyn i Norge». Mens Norges nye tros- og livssynspolitikk er i støpeskjeen, setter prosjektet nettopp politikk, rettigheter, ansvar og medborgerskap på agendaen!

STL gratulerer alle som har fått støtte til egne prosjekter, slik som STL Bergen, STL Trondheim, Forum for Tro og Livssyn Kristiansand og Dialogpilotene

 

 

 

 

Halvårlignyhetsbrev vår 2017

STL har hatt et spennende halvår. Vi har fått ny styreleder, gitt ut flere nye publikasjoner og er godt i gang med våre arrangementer.

STL er også i år tilstede under Arendalsuka, denne gangen med arrangementet Gud bedre, for en lov§ den 15. august. Norges nye tros- og livssynslov skal på høring. En 500-år lang tradisjon er brutt, det berører oss alle. Hvilken rammer legges for framtidige generasjoner? Sett av datoen og bli med oss under Arendalsuka.

I 2017 blir vårt årlige Gjestebud arrangert 9. oktober. Verdens fremste forskere på forholdet stat og religion, professor Jonathan Fox kommer. Sett av datoen og les mer om Gjestebudet her.

 

Ny rådsleder

Britt Strandlie Thoresen ble valgt som styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) for perioden 2017-2019, på ekstraordinært årsmøte 18. april. Thoresen er fra Bahá’í-samfunnet i Norge og har vært en ildsjel i STL siden rådets etableringen for 20 år siden. Ingrid Rosendorf Joys, som har vært arbeidende styreleder i jubileumsåret har overtatt Anne Senders stilling som sekretariatsleder, mens Sender har fått fast ansettelse som spesialrådgiver.

Årlige møte med Kulturministeren

STLs årlige møte med Kulturministeren ble avhold 29. mai 2017. Kulturdepartementet arbeider med utviklingen av en helhetlig politikk på tros- og livssynfeltet. Finansiering av tros- og livssynssamfunn vil være et hovedtema i den nye lovgivingen. Departementet oppfordret tros- og livssynsamfunnene til å komme med innspill på loven når den kommer på høring. Høringssvarene fra de enkelte samfunnene og STL vil være svært viktige og velkomne. Les mer om møtet her.

 

STLs publikasjoner

Å leve med tro og livssyn i Norge

5. april 2017 lanserte STL rapporten: «Å leve med tro og livssyn i Norge – En guide for mennesker som arbeidet med flyktninger og asylsøkere» på Kompetanse Norge sin temakonferanse i samfunnskunnskap. Kurset var for tospråklige lærere som vil undervise asylsøkere i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier». Rapporten kan brukes av tros- og livssynssamfunn, institusjoner og lokale dialogtiltak. Kontakt oss hvis du vil bruke rapporten. Les mer og last ned rapporten her: www.trooglivssyn.no/flyktningguide

 

Å insistere på likebehandling

Rapporten «Å insistere på likebehandling – STL som politisk aktør gjennom 20 år (1996-2016)» er skrevet av Cora Alexa Døving, seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), i anledning Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL) 20års-jubileum. «De spor STL har satt, er overordnet sett en form for insistering på at vi ikke bare er et samfunn bestående av mangfold, men at politikken på bestemte områder må ta vare på mangfoldet i form av likebehandling. (…) STL har bidratt til at likebehandling har blitt et tungtveiende politisk prinsipp.». Last ned rapporten her: www.trooglivssyn.no/stl20aar

 

Flerreligiøs høytidskalender 2017

STL har på nytt laget en flerreligiøs høytidskalender. Kalenderen for 2017 viser noen av de viktigste høytidsdagene for 10 trossamfunn i Norge. Å markere høytidsdager er en viktig del av å følge en religion. For at arbeidsgivere og institusjoner best mulig kan ta hensyn til ulike personer, har STL utarbeidet en høytidskalender for det flerreligiøse Norge. Last ned høytidskalenderen her: www.trooglivssyn.no/kalender

 

«Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge»

«Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge» er et notat fra Chaplaincy-konferansen arrangert i 2016 med tema religions- og livssynsbetjening i Kriminalomsorgen, Forsvaret og helse- og omsorgssektoren. Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Feltprestkorpset i Forsvaret, Oslo Universitetssykehus v/ Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Universitetet i Oslo v/ Det teologiske fakultet, Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Les mer og last ned notatet her: www.trooglivssyn.no/chaplaincynotat

 

Årsrapport 2016

Året 2016 ble et særdeles aktivt år for STL. Vi fylte 20 år i 2016, og planla et omfattende program for jubileet. STL har arrangert gode aktiviteter gjennom hele året, og har satt fokus på viktige tros- og livssynstema. Vi har fått profilert oss på en positiv måte både i media og i samarbeid med offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere. Last ned årsrapporten her: STL årsrapport 2016

 

Arrangement under UiO-festivalen

Den 13. mai arrangerte STL seminaret «Konspirasjoner med guds hjelp?» under UiO-festivalen 2017. Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen åpnet arrangementet. STLs sekretariatsleder Ingrid Rosendorf Joys sa: «Nei, det er ikke slik at vi tar opp disse temaene fordi det i våre tros- og livssynssammenhenger er så proppfullt av konspirasjonsteorier om dette og hint. (…) Det er rett å slett fordi vi innser at vi ikke er beskyttet mot konspirasjonsteorier, som andre sektorer heller ikke er.» Les innlegget og mer om innlederne og panelet med representanter fra tros- og livssynssamfunn her.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har deltatt med arrangement under UiO-festivalen i 2017.

STLs årlige møte med kulturministeren 2017

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sitt årlige møte med kulturministeren ble avhold 29. mai 2017. Kulturdepartementet arbeider med utviklingen av en helhetlig politikk på tros- og livssynfeltet. Finansiering av tros- og livssynssamfunn vil være et hovedtema i den nye lovgivingen. Departementet oppfordret tros- og livssynsamfunnene til å komme med innspill på loven når den kommer på høring. Høringssvarene fra de enkelte samfunnene og STL vil være svært viktige og velkomne.

 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet møtet med å bekrefte at STL har vært viktig for dialogen på tvers i 20 år. STL er et synlig bevis på at dialogen mellom religioner og livssyn i Norge er mulig, det er en krevende øvelse som STL har lykkes godt i. Kulturministeren anerkjente STL som et råd som ivaretar både felles og særegne interesser, med rom for uenighet og konstruktiv kritikk. Kulturministeren satte fokus på STLs sitt viktige arbeid i 2016 og 2017, hvor STL gjennom mange arrangementer har belyst tros- og livssynpolitiske tema.

 

STL som aktør

STLs styrelder Britt Standlie Thoresen takket Kulturministeren for møtet. STLs sekretariatsleder Ingrid Rosendorf Joys takket videre Kulturdepartementet for at STL, med 21 år lang erfaring i arbeid med gode fellesskapsløsninger og særinteresser, har blitt rådført og fortsatt blir inkludert i departementets videre arbeidet med ny lov og stortingsmelding på tros- og livssynsfeltet. Den nye loven og stortingsmeldingen vil si noe om hvilket samfunn vi ønsker å være, sa Joys, og oppfordret til at loven må bli inkluderende, ikke ekskluderende. STL har bidratt til at likebehandling har gått fra å være et politisk krav til å ha blitt et premiss for tros- og livssynsarbeidet. Det er videre behov for å tydeliggjøre forventninger og ansvar, og STL tar opp spillereglene og bring nyanser inn i arbeidet.

 

Gravplassforvaltning og livssynsnøytrale seremonirom

To av STLs medlemssamfunn, Gurdwara Sri Nanak Dev Ji, Sikh-samfunnet, og Human-Etisk Forbund (HEF), orienterte om tros- og livssynspolitiske saker på møtet med Kulturministeren.

Human-Etisk Forbund informerte om arbeidet for en livssynsnøytral gravferdslov med et tydelig kommunalt ansvar. Det er nå de kirkelige fellesrådene som har det formelle og det praktiske ansvaret for alle gravlunder, med unntak av noen få kommuner. Et skille av gravferdsforvaltningen fra Den norske kirke, vil også gjøre det lettere å beregne statstilskudd, da det nå må beregnes hvilket tilskudd som går til egne kirkelige formål og hvilke som er formål for det store fellesskapet.

Videre arbeides det for livssynsnøytrale seremonirom. Det er problematisk at det kun er egnede seremonirom for en del av befolkningen, understreket HEF. HEF oppfordrer videre til at Opplysningsvesenets Fond (OVF) kan brukes av alle tros- og livssynssamfunn, og ikke kun Den norske kirke. Kulturdepartementet informerte om at det kommer en egen Stortingsmelding om OVF.

 

Passfoto

Sikh-samfunnet arbeider for at Norge skal være verdens beste land å være annerledes i, uavhengig av religion, etnisitet, kjønn og legning. På møtet presenterte sikh-samfunnet en sak som har opptatt deres medlemmer. Norge er ett av få land i verden som krever at ørene vises på passfoto. Dette er en utfordringer for sikher som bærer turban og har skjegg. Sikh-samfunnet refererte til løsningen i mange land der det brukes biometriske kontroller som ikke krever synlige ører ved passfoto. Kulturdepartementet svarte at det vil komme en ny høring om forskrifter for passfoto.

STL årlige møte med Kulturministeren 2017

STLs arrangement under UiO-festivalen 2017

Den 13. mai arrangerte STL seminaret «Konspirasjoner med guds hjelp?» under UiO-festivalen 2017. Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen åpnet arrangementet. Innleder under arrangementet var:

 • Asbjørn Dyrendal, professor ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap på NTNU
 • Mattias Gardell, professor och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet
 • Cathrine Moe Torleifsson, postdoktor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

 

I panelet satt representanter fra tros- og livssynssamfunn:

 • Basim Goshlan, dataingeniør og styreleder i Det Islamske Forbund, Rabita moskeen i Oslo
 • Maria Bjørdal, utdannet prest, tidligere lærer på MF om kultur og tro, nå ungdomsleder og lederutvikler i Frikirkens menighet Storsalen i Oslo
 • Arnfinn Pettersen, seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund
 • Bjørn Are Davidsen, selvkritisk medlem av Den norske kirke, sivilingeniør, forfatter av blant annet Da Vinci dekodet

Les mer

Tilskudd til lokale dialogtiltak – resterende midler

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) lyser ut resterende midler til lokale dialogtiltak med søknadsfrist 30. mai.

 

STL forvalter en støtteordning for lokale dialogtiltak fra Kulturdepartementet (KUD). Siden 2008 har Kulturdepartementet bevilget et årlig tilskudd med øremerkede midler til lokale dialogprosjekter, med sikte på å skape lokale dialogfora i de største byene i Norge. Bevilgningen i 2017 var på kr. 600 000,-. Av fordelte midler i 2017, er det kr. 50 000,- igjen i tilskuddsordningen.

 

STL lyser ut de resterende midler til lokale dialogtiltak med søknadsfrist 30. mai. Last ned:

retningslinjene for tilskudd til lokalt dialogarbeid

 her

 

og søknadsskjema

her.

 

Formålet med tilskuddet fra Kulturdepartementet er å gi støtte til ulike typer lokalt samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn som bidrar til å fremme forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynsgrenser.

 

UiO-festival: Konspirasjoner med guds hjelp?

Konspirasjoner med guds hjelp? STL tar opp spørsmålet under UiO-festivalen 2017. Har religiøse ledere overtatt politikken eller politikerne overtatt religionen? Når blir «alternative sannheter» sannheter, og når blir teologien konspirasjoner?

 

Konspirasjoner med guds hjelp?

Globaliserte kriser som flyktningstrømmer og IS-terror har gitt populistiske, høyreradikale bevegelser fra Europa til USA en anledning til å redefinere indre og ytre fiender og spre falsk informasjon. Vi får del i en global flyt av dystopiske konspirasjoner om:

 • liberale eliter som skjuler sannheten om «voldtektsflyktninger»
 • en nært forestående muslimsk maktovertagelse av Europa
 • syriske flyktninger, som er amerikanske jøders «biologiske våpen»

 

Slike oppfatninger har beveget seg fra den politiske ytterkanten til mainstream. Høyreradikale ledere presenterer seg selv som redningsmenn og -kvinner av nasjonen og det kristne, siviliserte Vesten – ofte med Guds hjelp.

 

Delta på STL arrangement under UiO-festivalen 2017:

Tid: 13. mai kl. 14:30-16:00 Se STLs arrangement på facebook her.

Sted: UiO, Domus Academica, auditorium 4

 

Programm

På programmet er bla. Mattias Gardell, professor och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet og skal snakke om «Hvor langt vil de nå – dagens høyreekstreme og rasistisk politiske bevegelser?«. Se hele programmet her: UiO-Program-2017