Chaplaincy på norsk konferansen februar 2018. Politisk debatt.

Chaplaincy på norsk konferansen februar 2018. Politisk debatt.