Sverre Varvin

Chaplaincy på norsk konferansen februar 2018. Presentasjon Sverre Varvin.