STL dialouge poster. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Dialogplakat

Dialogplakat

Hvordan kan en organisasjon bli mer dialogisk – og hvordan kan dette bidra til en bedre oppgaveløsning? Dette har vært underliggende spørsmål i et prosjekt som Arbeidsforskningsinstituttet har utført for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). I 2010 gjennomførte Helge Svare, filosof ved Arbeidsforskningsinstituttet, et forsknings- og utviklingsprosjekt om STL som dialogisk organisasjon. Sentrale spørsmål i den forbindelse var:

  • Hva slags dialogforståelse bygger STL sin virksomhet på?
  • Hvordan tilrettelegges dialogen(e) i praksis?
  • I hvilken grad oppleves dialogen som et hensiktsmessig virkemiddel til å løse organisasjonens oppgaver?
  • I hvilken grad oppstår det i det dialogiske arbeidet problemer eller utfordringer som fremdeles er uløste, eller der dagens løsninger ennå ikke oppfattes som gode nok?
  • Hvordan kan disse utfordringene møtes?

 

For å få svar på spørsmålene var Svare til stede som observatør på flere rådsmøter, samt at han intervjuet flere av rådets representanter. Prosjektet så på hva som er en optimal dialogisk involvering i forhold til de oppgaver STL skal løse, samt dialogiske utfordringer knyttet til uilke forståelser av dialog.

 

Last ned STLs dialogplakat her: Dialogplakat