Du hjelper ikke Ukraina ved å hetse russere bosatt i Norge

Av Ingrid Rosendorf Joys

En norsk ungdom har fått høre følgende: «Du er en terrorist! Du er ikke velkommen, stikk til ditt hjemland!» En annen har mottatt følgende meldinger: «Folket ditt er terrorister!» og «Dra til hjemlandet ditt!»

Russiske barn i Norge plaget

De hatefulle budskapene er til forveksling like, men de har ulike mottakere. Det første eksempelet er hentet fra muslimenes bidrag til Samhold i mangfold-prosjektet, hvor tros- og livssynssamfunnene i STL har blitt bedt om å samle inn erfaringer deres ungdommer har hatt med hatefulle ytringer på bakgrunn av religion eller livssyn.

Det andre eksempelet er meldinger mottatt av en ung kvinne med russisk bakgrunn bosatt i Norge. Til NRK forteller hun at hun har sett seg nødt til å slutte å bruke sitt russiske mellomnavn i et forsøk på å slippe unna hetsen.

Etter den brutale invasjonen av Ukraina forteller mange russere i Norge at de blir utsatt for trakassering. Redd barna varsler om at selv ikke russiske barn bosatt i Norge slipper unna.

Klandret for handlingene til autoritære regimer

Det er fullstendig uakseptabelt. Mandag 28. februar fordømte tros- og livssynssamfunnene i STL, som til sammen representerer mer enn 80 % av den norske befolkningen, invasjonen av Ukraina i en historisk fellesuttalelse. De passet på å påpeke at det er det russiske regimet som fordømmes, ikke det russiske folket:

«STL vil minne om at ansvaret for angrepet ligger hos Russlands ledelse, med Vladimir Putin i spissen. Vanlige russere skal ikke klandres for regimets ugjerninger. Russere bosatt i Norge må vernes mot hets og beskyldninger.»

Russere bosatt i Norge har ingen skyld i Putins brutale invasjon og skal derfor ikke behøve å svare for ugjerningene vi nå er vitne til i Ukraina.

Det samme gjelder selvfølgelig for andre minoriteter i Norge. Som det første eksempelet ovenfor vitner om er dette noe norske muslimer opplever altfor ofte. De blir klandret for handlingene til autoritære regimer i muslimske land, eller terrorhandlinger begått av islamske ekstremister.

Ingen skal klandres for handlinger de ikke er ansvarlige for

Hvordan begivenheter i utlandet kan føre til hets og trakassering her hjemme i Norge kjenner også jødene godt til. Norske jøder er utsatt selv i rolige tider, men når det oppstår fiendtligheter mellom palestinere og israelere, øker hetsen. Det mosaiske trossamfunn må ha væpnet beskyttelse under sine gudstjenester. Tenk litt på det.

Kanskje har vi blitt altfor vant til at norske muslimer og jøder blir skyteskiver når opprørende nyheter fra utlandet dominerer mediebildet. Det bør vi gjøre noe med. Hetsen mot russere bosatt i Norge må opphøre, men heller ikke jøder og muslimer skal klandres for handlinger de ikke er ansvarlige for.

Dette innlegget ble opprinnelig publisert i Utrop 07.03.2022.

 

Forsidebilde av Hanne Marie Solbø