Ingird om lov St. Katarinahjemmet Oslo, november 2017

Foredrag Sta. Katarinahjemmet

Ingird Rosendorf Joys holdt fordrag for Søstrene på Sta. Katarinahjemmet i Oslo om ny lov om tros- og livssynssamfunn som var på høring høsten 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/katarinahjemmet/posts/1886997131617300