Det er på høy tid å fjerne all offentlig finansiering av tros

Det er på høy tid å fjerne all offentlig finansiering av tros