Høytidskalender STL 2, foto Erlend Sæverud

Banner høytidskalender STL 2, foto Erlend Sæverud. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn