Vårt land Ingrid om omskjæring, 2 (2)

Vårt land Ingrid om omskjæring, 14. juli 2018