Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Islam, Koranen.