Katolisime. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.