Hindu Slemmestad. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.