Buddhisme. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn - hjem.