Sikhisme. Den femte guru og første martyr Sri Guru Arjan Dev Jis martyrsdag.

Den femte guru og første martyr Sri Guru Arjan Dev Jis martyrsdag.