Kristen.

Kristen. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.