Rekonstruksjon av Herodes´tempel. Israel Museum, Jerusalem. snl.no

Rekonstruksjon av Herodes´tempel. Israel Museum, Jerusalem. snl.no