Foto Turbandagen

Foto Turbandagen. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.