Vesak – buddhismen

God Vesak, høytiden hvor alle tradisjonene i Buddhismen feirer Buddhas fødsel.