Ledig stilling: Politisk rådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

STL søker etter en politisk rådgiver i en nyopprettet fast stilling i 100% fra vinter/vår 2022. I STL får du jobbe på et felt som er i rask utvikling og stadig mer i søkelyset. I STL får du være med å bidra til realiseringen av et mangfoldig og livssynsåpent samfunn med rom for alle religioner og livssyn.

I stillingen får du jobbet innenfor en rekke samfunnsområder med religion og livssyn som fellesnevner. Rammebetingelser for frivilligheten generelt, og tros- og livssynsfeltet spesielt, er sentralt, sammen med tema som religions- og livssynsfrihet, og andre politiske saker og etiske problemstillinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere og pleie nettverk i det politiske miljøet
 • Bidra med/til innlegg, debattinnlegg, seminarer, foredrag o.l.
 • Politisk utredning og svare på høringer
 • Politisk påvirkningsarbeid

Erfaring:

 • Høyere utdanning, gjerne samfunnsvitenskapelig
 • Erfaring med politiske prosesser
 • Arbeid i frivillige interesseorganisasjoner/politiske partier
 • Særdeles god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Kjennskap til tros- og livssynssektoren er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Utadvendt
 • Trives med et høyt tempo med mange baller i luften
 • Forstå komplekse problemstillinger
 • Nøyaktig, selvgående og fleksibel

Vi tilbyr:

 • Et meningsfylt arbeid på et felt som har økende offentlig oppmerksomhet
 • Et ambisiøst, dynamisk og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale, gode pensjonsordninger med pensjon fra første krone
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen inngår i et sekretariat på 8 personer med kontorer i Rådhusgt 1-3, Oslo. Oppstart så snart som mulig i 2022. Kandidater må være innstilt på at alle i et lite sekretariat må være «altmulig-personer».

Søknaden med CV sendes innen 15. januar 2022 til stl@trooglivssyn.no. For mer informasjon kontakt STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys: ingrid@trooglivssyn.no, telefon 40215132.

STL er en dialog- og interesseorganisasjon som arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i lov og praksis. STL representerer bredden av tro og livssyn i Norge ved våre 15 medlemssamfunn, som omfatter både minoritets- og majoritetslivssyn, religiøse og ikke-religiøse livssyn og store og små tros- og livssynssamfunn.