Rapport - A leve med tro og livssyn i Norgen - en guide, STL

Ledig stilling i STL: Utvikling av undervisningsopplegg om religionsfrihet

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) søker etter en person som kan utvikle pedagogiske verktøy til kurs og workshop basert på et allerede utarbeidet hefte om «Å leve med tro og livssyn i Norge.»

 

Målgruppen for kursene er dialoggrupper, menigheter, paraplyorganisasjoner for medlemssamfunn og enkeltmedlemmer i STLs medlemssamfunn rundt i landet. Oppsøkende kursvirksomhet hos de lokale dialoggruppene (7stk) og tros- og livssynssamfunn lokalt inngår også i stillingen.

 

STL utarbeidet i 2016 en informasjonsguide rettet mot informasjonsformidlere i flyktningmottak, kommuner og frivillige organisasjoner om «Å leve med tro og livssyn i Norge».

 

Guiden ble finansiert av Kulturdepartementet og brukes i introduksjonsprogrammet i regi av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet. Det er dette heftet som skal brukes som utgangspunkt for kursene og workshopene.

 

Det er en heltidstilling som varer frem til nyttår. Prosjektet kan bli videreført hvis vi får sikret videre finansiering.

 

Vi ønsker oss en person som:

 • er selvgående og har pågangsmot;
 • har interkulturell forståelse;
 • har kompetanse på å utvikle undervisningsopplegg;
 • liker å undervise/snakke med ulike mennesker;
 • kan administrere prosjektet;
 • har høyere utdanning.

 

Vi tilbyr:

 • et hyggelig arbeidsmiljø i Oslo sentrum;
 • arbeidsoppgaver innen svært aktuelle samfunnsområder;
 • høyt tempo;
 • fleksibel arbeidstid;
 • lønn etter avtale.

 

Vi oppfordrer særlig mennesker med minoritetsbakgrunn å søke stillingen.

 

Søknadsfrist 8. september 2017. Søknad med CV sendes til stl@trooglivssyn.no. Oppstart så snart som mulig.

Spørsmål om stillingen rettes til Ingrid R. Joys (mob:40215132), generalsekretær i STL.

 

Samarbeidsrådet består av 14 medlemssamfunn og har som formål er å arbeide for politisk likebehandling, og fremme kunnskap og respekt gjennom dialog i og mellom de ulike samfunnene og med storsamfunnet. STL har et sekretariat med tre faste ansatte i Rådhusgt 1-3.