Religionslederuttalelse – hent barna hjem 2019 – faktisk størrelse