Høringsnotat lov om tros- og livssynssamfunn.

Høringsnotat lov om tros- og livssynssamfunn. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.