Religion og barnets beste – Niels Fredrik i Bergen