Kulturminister og Britt overreking. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.