På slottsplassen. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.