Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn logo

Ledig stilling som prosjektkoordinator i STL i 2019 (engasjement)

Et landsdekkende prosjekt finansiert gjennom Kulturdepartementets satsing på integrering, mangfold og fattigdomsreduksjon skal gjennomføres i 2019. Vi ser etter en organisert og selvdreven person som har erfaring fra undervisning og kursopplegg.

 

Arbeidsoppgaver:

 • utvikle og følge opp lokale kurs/arrangementer i samarbeid med lokale dialoggrupper   basert på STLs guide «Å leve med tro og livssyn i Norge»
 • identifisere og inkludere lokale aktører som arbeider med integrering
 • utvikle brukervennlig materiell fra guiden for ulike områder innen helse, utdanning, barnevern ol.
 • arrangere en nasjonal «training for trainers»-samling innen utgangen av året
 • tilliggende administrative oppgaver

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning
 • erfaring fra undervisning
 • kunnskap om tros- og livssynsmangfoldet i Norge
 • kjennskap til menneskerettigheter rundt tros- og livssynsfrihet

 

Vi tilbyr:

 • et meningsfylt arbeid på et felt som har økende offentlig oppmerksomhet
 • et dynamisk og mangfoldig miljø
 • fleksibel arbeidstid
 • et godt arbeidssted, sentralt plassert i Oslo sentrum

 

Prosjektkoordinatoren inngår i et sekretariat på fem personer med kontorer i Rådhusgt 1-3, Oslo. Lønn etter avtale. Oppstart så snart som mulig, frem til 31.12.2019.

 

Vi oppfordrer særlig personer med minoritetsbakgrunn om å søke stillingen. Søknaden med CV sendes innen 1. februar 2019 til stl@trooglivssyn.no. For mer informasjon kontakt STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys: ingrid@trooglivssyn.no, 40215132.

 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en dialog- og interesseorganisasjon som samler bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge. STL feiret sitt 20års jubileum i 2016 og har 15 medlemssamfunn. STL jobber politisk for likebehandling av tros- og livssynssamfunnene og dialogisk for mer kunnskap om og kjennskap til de ulike tros- og livssynssamfunnene.

 

Last ned stillingsutlysningen her: Prosjektkoordinator i STL i 2019 (engasjement)