Religions- og livssynsledere legger ned blomster etter terroren i Oslo 2022 (44)